Szkolenie online O141 - Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością/ IQNet No MTS002 - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Kompleksowe szkolenie w ramach IQNet Academy, które pozwoli auditorom w pełni zrozumieć zasady auditowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audit.

Korzyści

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • potrafił identyfikować cele i korzyści auditu systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10,
 • potrafił zaplanować, poprowadzić i przygotować raport z auditu, który wnosi rzeczywistą wartość dodaną,
 • znał najnowsze techniki auditowania i umiejętnego ich wykorzystania,
 • rozumiał wymagania i wytyczne norm: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 19011:2018-08 i ISO/IEC 17021-3:2019-03,
 • posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do budowania zaufania stron zainteresowanych poprzez zarządzanie procesami zgodnie z najnowszymi wymaganiami.

 

Szkolenia w ramach IQNet Academy oferują uczestnikom szereg dodatkowych korzyści, z których najważniejsza to uzyskanie międzynarodowego certyfikatu IQNET Academy i możliwość rejestracji przebytych szkoleń na stronie IQNet Academy, co znacząco uwiarygadnia posiadane kompetencje.

Adresaci

 • Osoby, które chciałyby prowadzić audity trzeciej strony zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10.
 • Przedstawiciele najwyższego kierownictwa.
 • Pełnomocnicy systemu zarządzania jakością.
 • Auditorzy jednostek certyfikujących i auditorzy wewnętrzni.
 • Auditorzy drugiej strony u dostawców.
 • Konsultanci, którzy pomagają we wdrażaniu systemu i doskonaleniu współpracy z jednostkami certyfikującymi.
 • Osoby chcące zainwestować w swój rozwój oraz planujące współpracę z jednostkami certyfikującymi.

Program i czas trwania

 • Wprowadzenie do procesu auditu systemu zarządzania jakością.
 • Akredytacja i certyfikacja (rejestracja).
 • Rodzina norm serii ISO 9000 i wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10.
 • Zasady zarządzania jakością, podejście procesowe do zarządzania, myślenie oparte na ryzyku.
 • Zastosowanie normy PN-EN ISO 9004:2018-06.
 • Definicje, cel i rodzaje auditów.
 • Zasady auditowania wg normy PN-EN ISO 19011:2018-08.
 • Zarządzanie programem auditów.
 • Planowanie i przeprowadzanie auditów:
  • plan auditu,
  • przebieg auditu,
  • narzędzia auditowe,
  • zachowanie auditora,
  • zbieranie i gromadzenie informacji,
  • formułowanie i klasyfikacja niezgodności,
  • raport z auditu.
 • Działania wynikające z auditu.
 • Kompetencje i ocena osób biorących udział w audicie.
 • Specyficzne wymagania dotyczące auditowania.
 • Ćwiczenia.
 • Egzamin.

Przystępując do szkolenia uczestnik powinien znać wymagania normy PN- EN ISO 9001:2015-10.

Czas trwania szkolenia: 5 dni – 40 godzin lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu uczestnik powinien posiadać wiedzę na temat wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz mieć doświadczenie w prowadzeniu auditów wewnętrznych.

Szkolenie kończy się egzaminem. Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBC ) oraz certyfikat IQNET Academy, który daje gwarancję potwierdzenia zdobytych umiejętności na arenie międzynarodowej.

Cena szkolenia obejmuje: organizację szkolenia w trybie on-line, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, test końcowy, oraz certyfikat PCBC i IQNet Academy.

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Agnieszka Korczak

  Specjalista ds. szkoleń


  +48 691 192 671
  akorczak@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 3150.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ