Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Szkolenie przeznaczone dla osób, które chciałyby rozumieć i stosować techniki statystyczne w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Korzyści

Uczestnicy posiądą wiedzę i umiejętności niezbędne do:

 • planowania metod kontroli jakości i statystycznego sterowania procesami technologicznymi
 • analizy statystycznej przy zastosowaniu różnych technik
 • czytania ze zrozumieniem wykresów i sprawozdań wykorzystujących techniki statystyczne
 • zrozumienia możliwości i ograniczeń różnych technik statystycznych

Adresaci

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chciałyby rozumieć i stosować techniki statystyczne w przedsiębiorstwach przemysłowych, oraz:

 • przedstawicieli najwyższego kierownictwa ds. systemów zarządzania jakością
 • auditorów jednostek certyfikujących i auditorów wewnętrznych, chcących rozwinąć swe umiejętności i zaktualizować wiedzę o technikach statystycznych
 • auditorów prowadzących audity drugiej strony u dostawców, chcących doskonalić swe umiejętności oceny procesów technologicznych i kontrolnych u dostawców
 • konsultantów, którzy pomagają we wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach
 • kierowników produkcji
 • osób zajmujących się kontrolą jakości i zarządzaniem procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Program

 1. Pojęcie statystyki, populacja, próbka losowa, reprezentatywna próbka losowa, niepewność pomiaru
 2. Cele stosowania technik statystycznych
 3. Wykresy jako narzędzie analizy statystycznej
 4. Czytanie wykresów i sprawozdań opartych na technikach statystycznych
 5. Podstawy rachunku prawdopodobieństwa – przypomnienie
 6. Histogramy, diagramy korelacji
 7. Zastosowania rozkładu dwumianowego (Bernoulliego); kontrola wyrywkowa odbiorcza oceny alternatywnej (metoda AQL)
 8. Zastosowania rozkładu dwumianowego (Bernoulliego); kontrola wyrywkowa odbiorcza oceny alternatywnej (metoda AQL)
 9. Rozkład normalny (Gaussa)
 • zastosowania rozkładu normalnego
 • znaczenie wartości średniej i odchylenia standardowego
 • parametry próbki losowej (średnia w próbce, odchylenie standardowe w próbce, mediana, rozstęp)
 1. Podstawy statystycznego sterowania procesem (SPC):
 • zakłócenia w procesie
 • miary zdolności jakościowej procesu (Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cm, Cmk)
 • karty kontrolne Shewarta dla cech ciągłych
 1. Niezawodność:
 • trwałość
 • trwałość charakterystyczna
 • rozkład Weibulla, krzywa wannowa
 • zastosowania siatki trwałości
 1. Zastosowanie wybranych funkcji programu MS-EXCEL do celów analizy statystycznej

Czas trwania

3 dni – 24 godz. lekcyjne

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia na szkolenie

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Katarzyna Postek-Kucharska

  Koordynator Zespołu ds. szkoleń


  + 48 22 46 45 258
  + 48 665 464 606
  kpostek@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 1450.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC175- Pomiary w systemie zarządzania jakością zgodnym z normą ISO 9001:2015

  Szkolenie przeznaczone dla osób zaangażowanych w budowę i utrzymanie skutecznych oraz przydatnych systemów zarządzania jakością.

  Szkolenie PC12 - Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością – warsztaty dla osób zaangażowanych w funkcjonowanie systemu zarządzania jakością

  Czterodniowe szkolenie, po którym uczestnicy będą znali i rozumieli cele i zasady funkcjonowania systemu zarządzania jakością oraz możliwości wynikające z systemu zarządzania jakością dla wzmacniania skuteczności i efektywności działań organizacji.

  Szkolenie PC04 - Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (IQNet No MTS001)

  Szkolenie warsztatowe, ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego planowania i przeprowadzania wewnętrznych auditów systemu zarządzania jakością.

  Szkolenie PC141- Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością

  Kompleksowe szkolenie, które pozwoli auditorom w pełni zrozumieć zasady auditowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audit.

  Szkolenie PC93 - Zarządzanie procesami, pomiar i ocena procesów

  Szkolenie warsztatowe dotyczące metod pomiarów i analizy zidentyfikowanych procesów.

  Szkolenie PC129 - Analiza ryzyka wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Kompleksowe dwudniowe szkolenie dotyczące metod identyfikacji i analizy ryzyka w systemach zarządzania jakością.

  Szkolenie PC125 - System zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z  wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

  PN-EN ISO 9001

  System zarządzania jakością.

  Powrót