ruenpl

Pierwszy z 6 etapów szkolenia prowadzącego do otrzymania kompetencji Menedżera i auditora systemu zarządzania jakością PCBC S.A.

Korzyści

 • Umiejętność interpretacji treści odpowiednich norm dotyczących zarządzania jakością.
 • Umiejętność wdrażania systemu zarządzania jakością, udokumentowania go w księdze jakości oraz nadzorowania jego skuteczności poprzez audity wewnętrzne.
 • Szkolenie jest pierwszym etapem na drodze do zdobycia certyfikatu menedżera i auditora systemu zarządzania jakością PCBC S.A.

Adresaci szkolenia

 • Osoby, które zajmują się wdrażaniem, utrzymywaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością.
 • Osoby świadczące usługi w zakresie zarządzania jakością.
 • Pierwszy stopień na drodze dla osób, które chcą zostać w przyszłości menedżerem i auditorem PCBC S.A.

Program

 1. Techniki pracy zespołowej.
 2. Podstawy  organizacji i zarządzania.
 3. Wprowadzenie do zarządzania jakością.
 4. Prezentacja norm z serii ISO 9000.
 5. Terminologia.
 6. Wymagania normy ISO 9001:2015.
 7. Powiązania z innymi systemami zarządzania.
 8. Podstawy zarządzania ryzykiem.
 9. Rola pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością.
 10. System oceny zgodności, certyfikacja.
 11. Prawne aspekty systemu zarządzania jakością.
 12. Ćwiczenia praktyczne.

Czas trwania

4 dni – 40 godz.lekcyjnych

Dodatkowe informacje

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat PCBC S.A.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgloszenia na szkolenie

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Mariola Fijewska

  + 48 22 46 45 508
  + 48 665 464 661
  mfijewska@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 1900.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC01 - ETAP 2 - Menedżer i auditor systemu zarządzania jakością. Procesowe zarządzanie jakością. Wdrażanie i ocena

  Drugi z 6 etapów szkolenia przeznaczony jest dla kierownictwa organizacji wdrażających i certyfikujących system zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000, pragnącego skutecznie nadzorować proces wdrożenia i zapewnić spójność tworzonego systemu zarówno z wymaganiami norm, jak i z własnymi metodami zarządzania organizacją.

  Szkolenie PC01 - ETAP 3 - Menedżer i audytor systemu zarządzania jakością. Metody statystyczne w procesie podejmowania decyzji

  Trzeci z 6 etapów szkolenia prowadzącego do uzyskania certyfikatu Menedżera i auditora systemu zarządzania jakością PCBC S.A.

  Szkolenie PC01 - ETAP 4 - Menedżer i audytor systemu zarządzania jakością. TQM – drogi prowadzące do kompleksowego zarządzania jakością

  Czwarty z 6 etapów szkolenia prowadzącego do uzyskania certyfikatu Menedżera i auditora systemu zarządzania jakością PCBC S.A.

  Szkolenie PC01 - ETAP 5 - Menedżer i audytor systemu zarządzania jakością. Etap egzaminacyjny: Menedżer systemu zarządzania jakością.

  Piąty z 6 etapów szkolenia prowadzącego do uzyskania certyfikatu Menedżera i auditora systemu zarządzania jakością PCBC S.A.

  Szkolenie PC01- ETAP 6- Auditor systemu zarządzania jakością

  Pięciodniowe szkolenie zakończone egzaminem. Zapoznaje uczestników z metodologią prowadzenia oceny systemu zarządzania jakością, niezależnie od struktury i wielkości organizacji, zawiera elementy ćwiczeń w grupach.

  Powrót