ruenpl

Drugi z 6 etapów szkolenia przeznaczony jest dla kierownictwa organizacji wdrażających i certyfikujących system zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000, pragnącego skutecznie nadzorować proces wdrożenia i zapewnić spójność tworzonego systemu zarówno z wymaganiami norm, jak i z własnymi metodami zarządzania organizacją.

Korzyści

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

 • potrafią wdrożyć odpowiednie przedsięwzięcia z zakresu zarządzania jakością, utrzymać je i nadzorować ich skuteczność poprzez audity wewnętrzne,
 • potrafią stosować istotne metody dotyczące wymagań jakościowych np. doskonalenie procesu, motywację, techniki wizualizacji, prezentacji i pracy grupowej, narzędzia zarządzania jakością oraz analizę informacji jakościowej i kosztów jakości.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest dla osób, które ukończyły szkolenie „Procesowe zarządzanie jakością. Podstawy i dokumentacja”.

Program

Program szkolenia obejmuje między innymi następującą tematykę:

1.Funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w praktyce:

 • podział zadań w ramach systemu zarządzania jakością;
 • podstawy prawne;
 • zarządzanie dostawcami;
 • doskonalenie systemu zarządzania jakością;

2.Ocena skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania jakością:

 • pomiary i nadzorowanie procesów;
 • ocena skuteczności i opłacalności /zarządzanie kosztami i dochodami;
 • satysfakcja klientów;
 • przeprowadzanie auditów wewnętrznych, działania poauditowe;
 • przeglądy wykonywane przez kierownictwo i raporty na temat jakości;
 • wprowadzenie w problematykę postępowania certyfikacyjnego;

3.Doskonalenie systemu zarządzania jakością:

 • metody projektowania wyrobów i procesów (QFD, FMEA);
 • narzędzia i metody zarządzania jakością;
 • planowanie usprawnień i udoskonaleń w organizacji;
 • realizacja działań i ocena ich skuteczności

Czas trwania

4 dni – 40 godz. lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Po ukończeniu tego etapu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia i mogą przystąpić do sprawdzianu na pełnomocnika systemu zarządzania jakością, w oddzielnie ustalonym terminie i po jego zdaniu uzyskać certyfikat Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgloszenia na szkolenie

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Mariola Fijewska

  + 48 22 46 45 508
  + 48 665 464 661
  mfijewska@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 1900.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC01 - ETAP 3 - Menedżer i audytor systemu zarządzania jakością. Metody statystyczne w procesie podejmowania decyzji

  Trzeci z 6 etapów szkolenia prowadzącego do uzyskania certyfikatu Menedżera i auditora systemu zarządzania jakością PCBC S.A.

  Szkolenie PC01 - ETAP 4 - Menedżer i audytor systemu zarządzania jakością. TQM – drogi prowadzące do kompleksowego zarządzania jakością

  Czwarty z 6 etapów szkolenia prowadzącego do uzyskania certyfikatu Menedżera i auditora systemu zarządzania jakością PCBC S.A.

  Szkolenie PC01 - ETAP 5 - Menedżer i audytor systemu zarządzania jakością. Etap egzaminacyjny: Menedżer systemu zarządzania jakością.

  Piąty z 6 etapów szkolenia prowadzącego do uzyskania certyfikatu Menedżera i auditora systemu zarządzania jakością PCBC S.A.

  Szkolenie PC01- ETAP 6- Auditor systemu zarządzania jakością

  Pięciodniowe szkolenie zakończone egzaminem. Zapoznaje uczestników z metodologią prowadzenia oceny systemu zarządzania jakością, niezależnie od struktury i wielkości organizacji, zawiera elementy ćwiczeń w grupach.

  Powrót