ruenpl

Piąty z 6 etapów szkolenia prowadzącego do uzyskania certyfikatu Menedżera i auditora systemu zarządzania jakością PCBC S.A.

Korzyści

Certyfikat menedżera systemu zarządzania jakością potwierdza, że jego właściciel posiada wiadomości niezbędne do zbudowania systemu zarządzania jakością dostosowanego do specyfiki organizacji, sporządzania niezbędnej dokumentacji w tym zakresie i prowadzenia auditów wewnętrznych.

Menedżer systemu zarządzania jakością potrafi również stosować narzędzia i metody statystyczne przy rozwiązywaniu problemów, metody w zakresie motywacji, promocji jakości oraz ewidencji kosztów jakości w celu wprowadzenia TQM i udoskonalenia procesów w organizacji.

Adresaci

Egzamin zdają osoby, które chcą uzyskać tytuł menedżera i auditora systemu zarządzania jakością.

Czas trwania

3 dni – 30 godzin lekcyjnych

Dodatkowe informacje

Po zdaniu egzaminu i spełnieniu pozostałych wymagań, uczestnicy mogą uzyskać certyfikat menedżera systemu zarządzania jakością Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji Spółka Akcyjna (PCBC S.A.)

Okres ważności Certyfikatu wynosi 3 lata.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgloszenia na szkolenie

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Mariola Fijewska

  + 48 22 46 45 508
  + 48 665 464 661
  mfijewska@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 1900.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC01- ETAP 6- Auditor systemu zarządzania jakością

  Pięciodniowe szkolenie zakończone egzaminem. Zapoznaje uczestników z metodologią prowadzenia oceny systemu zarządzania jakością, niezależnie od struktury i wielkości organizacji, zawiera elementy ćwiczeń w grupach.

  Powrót