Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Szkolenie warsztatowe, ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego planowania i przeprowadzania wewnętrznych auditów systemu zarządzania jakością.

Korzyści z uczestnictwa

 • Nabycie praktycznych umiejętności do samodzielnego przygotowania, przeprowadzenia i dokumentowania auditu wewnętrznego w oparciu o wymagania normy ISO 9001
 • Poznanie praktycznych aspektów i metod stosowanych przy auditowaniu systemu zarządzania jakością

Szkolenia w ramach IQNet Academy oferują uczestnikom szereg dodatkowych korzyści, z których najważniejsza to uzyskanie międzynarodowego certyfikatu IQNet Academy i możliwość rejestracji przebytych szkoleń na stronie IQNet Academy, co znacząco uwiarygadnia posiadane kompetencje.

Adresaci

 • Osoby nadzorujące system zarządzania jakością w organizacji;
 • Kierownictwo organizacji;
 • Pełnomocnicy systemu zarządzania jakością
 • Kandydaci na auditorów wewnętrznych;
 • Wszystkie osoby, które chcą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w obszarze systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015;

Program

 • wprowadzenie do auditów systemu zarządzania jakością – terminy i definicje, podstawy auditu;
 • zasady i techniki auditowania;
 • zarządzanie programem auditu;
 • fazy auditu – plan i zakres auditu, przegląd dokumentacji, przygotowanie auditu;
 • realizacja auditu – spotkanie otwierające, komunikacja;
 • psychologia auditu;
 • proces ustalania wniosków z auditu;
 • zarządzanie spostrzeżeniami i niezgodnościami;
 • realizacja auditu – wnioski z auditu, spotkanie zamykające;
 • przygotowanie, zatwierdzenie i rozpowszechnienie raportu z auditu, działania poauditowe;
 • kompetencje auditorów – wiedza i umiejętności, cechy osobowości, utrzymywanie i doskonalenie kompetencji.

Czas trwania

3 dni – 28 godzin

Dodatkowe informacje

Szkolenie kończy się egzaminem. Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji Spółka Akcyjna (PCBC S.A.) oraz certyfikat IQNet Academy, który daje gwarancję potwierdzenia zdobytych umiejętności na arenie międzynarodowej.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia na szkolenie

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Izabela Buncler

  Specjalista ds. szkoleń


  +48 22 464 53 63
  +48 691 452 549
  ibuncler@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 1450.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC12 - Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością – warsztaty dla osób zaangażowanych w funkcjonowanie systemu zarządzania jakością

  Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do realizacji powierzonych zadań w zakresie planowania, dokumentowania, utrzymania, monitorowania i doskonalenia systemu zarządzania jakością.

  Szkolenie PC141- Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością

  Kompleksowe szkolenie, które pozwoli auditorom w pełni zrozumieć zasady auditowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audit.

  Szkolenie PC93 - Zarządzanie procesami, pomiar i ocena procesów

  Szkolenie warsztatowe dotyczące metod pomiarów i analizy zidentyfikowanych procesów.

  Szkolenie PC129 - Analiza ryzyka wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Kompleksowe dwudniowe szkolenie dotyczące metod identyfikacji i analizy ryzyka w systemach zarządzania jakością.

  Szkolenie PC125 - System zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z  wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

  PN-EN ISO 9001

  System zarządzania jakością.

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ