Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Szkolenie warsztatowe, ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego planowania i przeprowadzania wewnętrznych auditów systemu zarządzania jakością.

Korzyści z uczestnictwa

 • Nabycie praktycznych umiejętności do samodzielnego przygotowania, przeprowadzenia i dokumentowania auditu wewnętrznego w oparciu o wymagania normy ISO 9001
 • Poznanie praktycznych aspektów i metod stosowanych przy auditowaniu systemu zarządzania jakością

Szkolenie jest uznawane w Polsce i na całym świecie. Zwiększa kompetencje auditorów.

Adresaci

 • Osoby nadzorujące system zarządzania jakością w organizacji;
 • Kierownictwo organizacji;
 • Pełnomocnicy systemu zarządzania jakością
 • Kandydaci na auditorów wewnętrznych;
 • Wszystkie osoby, które chcą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w obszarze systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015;

Program

 • wprowadzenie do auditów systemu zarządzania jakością – terminy i definicje, podstawy auditu;
 • zasady i techniki auditowania;
 • zarządzanie programem auditu;
 • fazy auditu – plan i zakres auditu, przegląd dokumentacji, przygotowanie auditu;
 • realizacja auditu – spotkanie otwierające, komunikacja;
 • psychologia auditu;
 • proces ustalania wniosków z auditu;
 • zarządzanie spostrzeżeniami i niezgodnościami;
 • realizacja auditu – wnioski z auditu, spotkanie zamykające;
 • przygotowanie, zatwierdzenie i rozpowszechnienie raportu z auditu, działania poauditowe;
 • kompetencje auditorów – wiedza i umiejętności, cechy osobowości, utrzymywanie i doskonalenie kompetencji.

Czas trwania

3 dni – 28 godzin

Dodatkowe informacje

Szkolenie kończy się egzaminem. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia. Po zdaniu egzaminu i spełnieniu pozostałych wymagań uczestnicy mogą uzyskać certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji Spółka Akcyjna (PCBC S.A.) oraz IQNet.

Szkolenia w ramach IQNet Academy oferują uczestnikom szereg dodatkowych korzyści, z których najważniejsza to uzyskanie międzynarodowego certyfikatu IQNet Academy i możliwość rejestracji przebytych szkoleń na stronie IQNet Academy, co znacząco uwiarygadnia posiadane kompetencje w CV.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgloszenia na szkolenie

 • Zasady przetwarzania danych osobowych

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Katarzyna Postek

  Kierownik Zespołu ds. szkoleń

  + 48 22 46 45 258
  + 48 665 464 606
  kpostek@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 1580.00 zł*

  Cena: 1580.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  Powrót