Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z  wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

Korzyści

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

– zrozumieć i określić kontekst oraz strony zainteresowane organizacji

– określać szanse i zagrożenia w organizacji oraz organizować działania z nimi związane

– współdziałać w ramach systemu zarządzania jakością w organizacji

Uczestnicy będą znali i rozumieli:

– cele i zasady funkcjonowania systemu zarządzania jakością

– możliwości wynikające z systemu zarządzania jakością dla wzmacniania skuteczności i efektywności działań organizacji

Uczestnicy poznają:

– wymagania nowej normy ISO 9001:2015

– podstawy podejścia procesowego w zarządzaniu

– podstawy zastosowania „myślenia opartego na ryzyku” w zarządzaniu organizacja

– aspekty dokumentowania, wdrażania, utrzymania i doskonalenie systemu zarządzania jakością

– podstawy podejścia procesowego w zarządzaniu

 

Adresaci

 • Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością;
 • Auditorzy systemu zarządzania jakością;
 • Kadra kierownicza organizacji;
 • Wszyscy zainteresowani tematyką systemów jakości.

Program szkolenia

Sesja 1: Wstęp do szkolenia

 • Powitanie
 • Prezentacja uczestników i trenera
 • Prezentacja celów szkolenia

Sesja 2: Podstawowe zasady integracji systemów zarządzania

 • Proces rewizji nory ISO 9001
 • Filozofia systemu zarządzania
 • Podejście procesowe

Sesja 3: Wymagania zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001 cz.1.

 • Zakres i zastosowanie normy ISO 9001
 • Kontekst organizacji
 • Przywództwo
 • Planowanie
 • Ćwiczenia i warsztaty praktyczne oraz dyskusja

Sesja 4: Wymagania zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001 cz.2.

 • Wsparcie
 • Działania operacyjne
 • Ocena efektów działania
 • Doskonalenie
 • Ćwiczenia i warsztaty praktyczne oraz dyskusja

Sesja 5: Podsumowanie szkolenia

 • Ocena szkolenia
 • Podsumowanie
 • Zakończenie szkolenia

Czas trwania

1 dzień – 8 godzin lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia na szkolenie

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Katarzyna Postek-Kucharska

  Koordynator Zespołu ds. szkoleń


  + 48 22 46 45 258
  + 48 665 464 606
  kpostek@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 690.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC129 - Analiza ryzyka wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Kompleksowe dwudniowe szkolenie dotyczące metod identyfikacji i analizy ryzyka w systemach zarządzania jakością.

  Szkolenie PC93 - Zarządzanie procesami, pomiar i ocena procesów

  Szkolenie warsztatowe dotyczące metod pomiarów i analizy zidentyfikowanych procesów.

  Szkolenie PC141- Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością

  Kompleksowe szkolenie, które pozwoli auditorom w pełni zrozumieć zasady auditowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audit.

  Szkolenie PC04 - Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (IQNet No MTS001)

  Szkolenie warsztatowe, ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego planowania i przeprowadzania wewnętrznych auditów systemu zarządzania jakością.

  Szkolenie PC12 - Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością – warsztaty dla osób zaangażowanych w funkcjonowanie systemu zarządzania jakością

  Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do realizacji powierzonych zadań w zakresie planowania, dokumentowania, utrzymania, monitorowania i doskonalenia systemu zarządzania jakością.

  Szkolenie PC 176 – Techniki statystyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

  Szkolenie przeznaczone dla osób, które chciałyby rozumieć i stosować techniki statystyczne w przedsiębiorstwach przemysłowych.

  Szkolenie PC175- Pomiary w systemie zarządzania jakością zgodnym z normą ISO 9001:2015

  Szkolenie przeznaczone dla osób zaangażowanych w budowę i utrzymanie skutecznych oraz przydatnych systemów zarządzania jakością.

  PN-EN ISO 9001

  System zarządzania jakością.

  Powrót