Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Kompleksowe dwudniowe szkolenie dotyczące metod identyfikacji i analizy ryzyka w systemach zarządzania jakością.

Korzyści

 • zapoznanie uczestników szkolenia z nowymi wymaganiami dot. zarządzania ryzykiem zawartymi w normie ISO 9001
 • przedstawienie wybranych metod zarządzania ryzykiem w organizacji;
 • nabycie umiejętności samodzielnego identyfikowania ryzyk w działalności organizacji;
 • nabycie umiejętności samodzielnego analizowania ryzyk w oparciu o przedstawioną metodykę

Adresaci szkolenia

 • wszystkie osoby odpowiedzialne za nadzorowanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością;
 • wszystkie osoby zainteresowane wdrożeniem i doskonaleniem metod identyfikacji i analizy ryzyka w działalności organizacji;
 • kierownictwo firmy;
 • pełnomocnicy systemu zarządzania jakością;

Program

 • Analiza i ocena ryzyka wg normy ISO 31000.
  • Przegląd typowych metod analizy ryzyka:
  • jakościowa analiza ryzyka (scenariuszowa analiza ryzyka biznesowego, listy kontrolne, wstępna analiza zagrożeń, metoda „co-jeśli”),
  • ilościowa analiza ryzyka (2 – czynnikowa, 3 – czynnikowa, FMEA),
 • drzewo zdarzeń, drzewo niezdatności.
 • Analiza ryzyka w normie PN-EN ISO 9001:2015-10 (wymagania i przykładowe metody analizy ryzyka mające zastosowanie w odniesieniu do poszczególnych wymagań.
 • Ćwiczenia w grupach.

Czas trwania

2 dni – 16 godz.

Dodatkowe Informacje

Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgloszenia na szkolenie

 • Zasady przetwarzania danych osobowych

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Katarzyna Postek

  Kierownik Zespołu ds. szkoleń

  + 48 22 46 45 258
  + 48 665 464 606
  kpostek@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 1050.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC140 – Praktyczne aspekty dostosowania systemu zarządzania jakością do wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Szkolenie warsztatowe, ukierunkowane na praktyczne zrozumienie wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO 9001:2015-10. Na szkoleniu przekazywane są informacje o sposobie wprowadzania zmian do systemu zarządzania jakością z wykorzystaniem dobrych praktyk i skutecznych narzędzi.

  Szkolenie PC125 - System zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Szkolenie pozwalające zrozumieć i usystematyzować wiedzę w zakresie wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Powrót