Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Kompleksowe dwudniowe szkolenie dotyczące metod identyfikacji i analizy ryzyka w systemach zarządzania jakością.

Korzyści

 • zapoznanie uczestników szkolenia z nowymi wymaganiami dot. zarządzania ryzykiem zawartymi w normie ISO 9001
 • przedstawienie wybranych metod zarządzania ryzykiem w organizacji;
 • nabycie umiejętności samodzielnego identyfikowania ryzyk w działalności organizacji;
 • nabycie umiejętności samodzielnego analizowania ryzyk w oparciu o przedstawioną metodykę

Adresaci szkolenia

 • wszystkie osoby odpowiedzialne za nadzorowanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością;
 • wszystkie osoby zainteresowane wdrożeniem i doskonaleniem metod identyfikacji i analizy ryzyka w działalności organizacji;
 • kierownictwo firmy;
 • pełnomocnicy systemu zarządzania jakością;

Program

 • Analiza i ocena ryzyka wg normy ISO 31000.
  • Przegląd typowych metod analizy ryzyka:
  • jakościowa analiza ryzyka (scenariuszowa analiza ryzyka biznesowego, listy kontrolne, wstępna analiza zagrożeń, metoda „co-jeśli”),
  • ilościowa analiza ryzyka (2 – czynnikowa, 3 – czynnikowa, FMEA),
 • drzewo zdarzeń, drzewo niezdatności.
 • Analiza ryzyka w normie PN-EN ISO 9001:2015-10 (wymagania i przykładowe metody analizy ryzyka mające zastosowanie w odniesieniu do poszczególnych wymagań.
 • Ćwiczenia w grupach.

Czas trwania

2 dni – 16 godz.

Dodatkowe Informacje

Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia na szkolenie

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Katarzyna Postek-Kucharska

  Koordynator Zespołu ds. szkoleń


  + 48 22 46 45 258
  + 48 665 464 606
  kpostek@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 1050.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC125 - System zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z  wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

  Szkolenie PC129 - Analiza ryzyka wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Kompleksowe dwudniowe szkolenie dotyczące metod identyfikacji i analizy ryzyka w systemach zarządzania jakością.

  Szkolenie PC93 - Zarządzanie procesami, pomiar i ocena procesów

  Szkolenie warsztatowe dotyczące metod pomiarów i analizy zidentyfikowanych procesów.

  Szkolenie PC141- Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością

  Kompleksowe szkolenie, które pozwoli auditorom w pełni zrozumieć zasady auditowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audit.

  Szkolenie PC04 - Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (IQNet No MTS001)

  Szkolenie warsztatowe, ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego planowania i przeprowadzania wewnętrznych auditów systemu zarządzania jakością.

  Szkolenie PC12 - Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością – warsztaty dla osób zaangażowanych w funkcjonowanie systemu zarządzania jakością

  Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do realizacji powierzonych zadań w zakresie planowania, dokumentowania, utrzymania, monitorowania i doskonalenia systemu zarządzania jakością.

  Szkolenie PC 176 – Techniki statystyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

  Szkolenie przeznaczone dla osób, które chciałyby rozumieć i stosować techniki statystyczne w przedsiębiorstwach przemysłowych.

  Szkolenie PC175- Pomiary w systemie zarządzania jakością zgodnym z normą ISO 9001:2015

  Szkolenie przeznaczone dla osób zaangażowanych w budowę i utrzymanie skutecznych oraz przydatnych systemów zarządzania jakością.

  PN-EN ISO 9001

  System zarządzania jakością.

  Powrót