Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Kompleksowe szkolenie, które pozwoli auditorom w pełni zrozumieć zasady auditowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audit.

Korzyści

Uczestnicy posiądą wiedzę i umiejętności niezbędne do:

 • Identyfikowania celów i korzyści auditu systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.
 • Planowania, prowadzenia i raportowania auditów, które wnoszą rzeczywistą wartość dodaną.
 • Poznania najnowszych technik auditowania i umiejętnego ich wykorzystania.
 • Zrozumienia wymagań i wytycznych norm: ISO 9001:2015, ISO 19011:2012 i ISO/IEC 17021-1:2015-09.
 • Budowania zaufania stron zainteresowanych poprzez zarządzanie procesami zgodnie z najnowszymi wymaganiami.

Szkolenie jest uznawane w Polsce i na całym świecie. Zwiększa kompetencje auditorów.

Adresaci

Szkolenie kierowane jest do osób, które chciałyby auditować systemy zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015, a także dla auditorów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz dla:

 • Przedstawicieli najwyższego kierownictwa ds. systemów zarządzania jakością oraz pełnomocników, aby zwiększyć umiejętności zarządzania zespołem auditorów.
 • Auditorów jednostek certyfikujących i auditorów wewnętrznych, chcących rozwinąć swoje umiejętności i zaktualizować wiedzę o systemach i o podejściu jednostek certyfikujących.
 • Auditorów prowadzących audity drugiej strony u dostawców, chcących doskonalić swoje umiejętności współpracy z dostawcami.
 • Konsultantów, którzy pomagają we wdrażaniu systemu i doskonaleniu współpracy z jednostkami certyfikującymi.
 • Osób chcących zainwestować w swój rozwój oraz planujących współpracę z jednostkami certyfikującymi.

Program

 • Audity pierwszej, drugiej i trzeciej strony.
 • Cele, zakres i kryteria auditu (wg ISO 19011).
 • Zasoby w audicie (wg ISO 19011).
 • Role i zakres odpowiedzialności; poufność (wg ISO 19011 i ISO 17021).
 • Przebieg i dokumentowanie auditu (wg ISO 19011 i ISO 17021).
 • Systemy zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2015: cele SZJ i ich wykorzystanie dla biznesu, terminologia wg ISO 9000:2015, pętla PDCA (Plan-Do-Check-ACT), podejście procesowe, kontekst SZJ, dokumentacja SZJ.
 • Praktyki auditowe: rola auditora, przegląd dokumentacji, planowanie auditu, dokumenty robocze, spotkanie otwierające, etap zbierania dowodów auditowych, auditowanie najwyższego kierownictwa i kontekstu organizacji, gromadzenie dowodów auditowych, auditowanie procesów, ocena spostrzeżeń auditowych, niezgodności, spotkanie zamykające, raport z auditu i działania poauditowe.
 • Certyfikacja i akredytacja (wg ISO 17021).
 • Zachowanie auditora: postawa, mowa ciała, zachowania werbalne, postępowanie w sytuacjach konfliktowych.
 • Prowadzenie rozmów podczas auditu: pytania auditowe i techniki prowadzenia rozmów, podstawy psychologii auditu.

Czas trwania

5 dni – 40 godzin lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Szkolenie kończy się egzaminem. Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenia w ramach IQNet Academy oferują uczestnikom szereg dodatkowych korzyści, z których najważniejsza to uzyskanie międzynarodowego certyfikatu IQNet Academy i możliwość rejestracji przebytych szkoleń na stronie IQNet Academy, co znacząco uwiarygadnia posiadane kompetencje w CV.

 

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgloszenia na szkolenie

 • Zasady przetwarzania danych osobowych

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Katarzyna Postek

  Kierownik Zespołu ds. szkoleń

  + 48 22 46 45 258
  + 48 665 464 606
  kpostek@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 2950.00 zł*

  Cena: 2950.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC125 - System zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Szkolenie pozwalające zrozumieć i usystematyzować wiedzę w zakresie wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Szkolenie PC129 - Analiza ryzyka wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Kompleksowe dwudniowe szkolenie dotyczące metod identyfikacji i analizy ryzyka w systemach zarządzania jakością.

  Szkolenie PC140 – Praktyczne aspekty dostosowania systemu zarządzania jakością do wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Szkolenie warsztatowe, ukierunkowane na praktyczne zrozumienie wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO 9001:2015-10. Na szkoleniu przekazywane są informacje o sposobie wprowadzania zmian do systemu zarządzania jakością z wykorzystaniem dobrych praktyk i skutecznych narzędzi.

  PN-EN ISO 9001

  System zarządzania jakością.

  Powrót