Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Szkolenie przeznaczone dla osób zaangażowanych w budowę i utrzymanie skutecznych oraz przydatnych systemów zarządzania jakością.

Korzyści

Uczestnicy posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do:

 • zapewnienia wiarygodnych i sprawdzalnych wyników pomiarów
 • zwiększenie wiarygodności organizacji w oczach klientów i partnerów
 • wykorzystania wyników pomiarów z korzyścią dla organizacji

Adresaci

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zaangażowanych w budowę i utrzymanie skutecznych oraz przydatnych systemów zarządzania jakością, w tym:

 • członków najwyższego kierownictwa organizacji
 • przedstawicieli najwyższego kierownictwa ds. systemów zarządzania jakością
 • auditorów jednostek certyfikujących i auditorów wewnętrznych, chcących rozwinąć swe umiejętności i zaktualizować wiedzę na temat pomiarów, ich wykorzystania oraz nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego
 • auditorów prowadzących audity drugiej strony u dostawców, chcących doskonalić swe umiejętności oceny procesów technologicznych i kontrolnych u dostawców
 • konsultantów, którzy pomagają we wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością w organizacjach kierowników produkcji w przedsiębiorstwach
 • osób zajmujących się kontrolą jakości i zarządzaniem procesami.

 

Program

Program:

-Wprowadzenie

-Wymagania i zalecenie norm dotyczące pomiarów

-Pomiary satysfakcji klientów

-Pomiary skuteczności i efektywności systemu zarządzania jakością:

 • osiąganie celów jakościowych
 • wykorzystanie auditów wewnętrznych
 • pomiary procesów
 • pomiary kluczowych wyników działalności (KPI)

-Pomiary cech materiałów i wyrobów

 • wzorce jednostek miar
 • rodzaje i metody pomiarów własności fizycznych (podstawy)
 • błędy pomiarowe i ich przyczyny (podstawy)
 • niepewność pomiaru (podstawy)
 • wewnętrzna kontrola metrologiczna (wzorcowanie, sprawdzanie, nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym)
 • prawna kontrola metrologiczna (legalizacja)

Czas trwania

2 dni – 16 godzin lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia na szkolenie

 • Zasady przetwarzania danych osobowych

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Katarzyna Postek

  Koordynator Zespołu ds. szkoleń

  + 48 22 46 45 258
  + 48 665 464 606
  kpostek@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 1050.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  Powrót