Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Szkolenie przeznaczone dla osób zaangażowanych w budowę i utrzymanie skutecznych oraz przydatnych systemów zarządzania jakością.

Korzyści

Uczestnicy posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do:

 • zapewnienia wiarygodnych i sprawdzalnych wyników pomiarów
 • zwiększenie wiarygodności organizacji w oczach klientów i partnerów
 • wykorzystania wyników pomiarów z korzyścią dla organizacji

Adresaci

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zaangażowanych w budowę i utrzymanie skutecznych oraz przydatnych systemów zarządzania jakością, w tym:

 • członków najwyższego kierownictwa organizacji
 • przedstawicieli najwyższego kierownictwa ds. systemów zarządzania jakością
 • auditorów jednostek certyfikujących i auditorów wewnętrznych, chcących rozwinąć swe umiejętności i zaktualizować wiedzę na temat pomiarów, ich wykorzystania oraz nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego
 • auditorów prowadzących audity drugiej strony u dostawców, chcących doskonalić swe umiejętności oceny procesów technologicznych i kontrolnych u dostawców
 • konsultantów, którzy pomagają we wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością w organizacjach kierowników produkcji w przedsiębiorstwach
 • osób zajmujących się kontrolą jakości i zarządzaniem procesami.

 

Program

Program:

-Wprowadzenie

-Wymagania i zalecenie norm dotyczące pomiarów

-Pomiary satysfakcji klientów

-Pomiary skuteczności i efektywności systemu zarządzania jakością:

 • osiąganie celów jakościowych
 • wykorzystanie auditów wewnętrznych
 • pomiary procesów
 • pomiary kluczowych wyników działalności (KPI)

-Pomiary cech materiałów i wyrobów

 • wzorce jednostek miar
 • rodzaje i metody pomiarów własności fizycznych (podstawy)
 • błędy pomiarowe i ich przyczyny (podstawy)
 • niepewność pomiaru (podstawy)
 • wewnętrzna kontrola metrologiczna (wzorcowanie, sprawdzanie, nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym)
 • prawna kontrola metrologiczna (legalizacja)

Czas trwania

2 dni – 16 godzin lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia na szkolenie

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Katarzyna Postek-Kucharska

  Koordynator Zespołu ds. szkoleń


  + 48 22 46 45 258
  + 48 665 464 606
  kpostek@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 1050.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC 176 – Techniki statystyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

  Szkolenie przeznaczone dla osób, które chciałyby rozumieć i stosować techniki statystyczne w przedsiębiorstwach przemysłowych.

  Szkolenie PC12 - Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością – warsztaty dla osób zaangażowanych w funkcjonowanie systemu zarządzania jakością

  Czterodniowe szkolenie, po którym uczestnicy będą znali i rozumieli cele i zasady funkcjonowania systemu zarządzania jakością oraz możliwości wynikające z systemu zarządzania jakością dla wzmacniania skuteczności i efektywności działań organizacji.

  Szkolenie PC04 - Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (IQNet No MTS001)

  Szkolenie warsztatowe, ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego planowania i przeprowadzania wewnętrznych auditów systemu zarządzania jakością.

  Szkolenie PC141- Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością

  Kompleksowe szkolenie, które pozwoli auditorom w pełni zrozumieć zasady auditowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audit.

  Szkolenie PC93 - Zarządzanie procesami, pomiar i ocena procesów

  Szkolenie warsztatowe dotyczące metod pomiarów i analizy zidentyfikowanych procesów.

  Szkolenie PC129 - Analiza ryzyka wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Kompleksowe dwudniowe szkolenie dotyczące metod identyfikacji i analizy ryzyka w systemach zarządzania jakością.

  Szkolenie PC125 - System zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z  wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

  PN-EN ISO 9001

  System zarządzania jakością.

  Szkolenie Online O190 - Prowadzenie audytów systemów zarządzania zgodnych z normami ISO w trybie pracy zdalnej

  Zapoznanie uczestników szkolenia z możliwościami i uwarunkowaniami przeprowadzania audytów strony pierwszej i drugiej w trybie zdalnym.

  Szkolenie Online O125 - System zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

  Powrót