Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Dwudniowe szkolenie z zakresu auditowania systemu zarządzania jakością.

Korzyści

Wskazanie uczestnikom możliwości lepszego wykorzystania różnych modeli systemów zarządzania w celu osiągnięcia wymiernych korzyści finansowych dla przedsiębiorstwa.

Adresaci

• członkowie zarządów i dyrekcja przedsiębiorstw,
• pełnomocnicy ds. systemów zarządzania,
• kierownicy średniego szczebla,
• audytorzy wewnętrzni,
• członkowie kół jakości
• wszystkie osoby zaangażowane w poprawę sytuacji macierzystego przedsiębiorstwa.

Program

 1. Cele systemów zarządzania (jakością, środowiskiem, BHP, energią, bezpieczeństwem informacji,ciągłością działania).
 2. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa (przychód, dochód, koszty, straty, próg rentowności, bilans, rola rachunkowości). Rola budżetu przedsiębiorstwa. Kalkulacja cen.
 3. Zarządzanie przez cele z uwzględnieniem aspektów biznesowych. Zrównoważona karta wyników. Planowanie działań. Zapewnienie zasobów.
 4. Zarządzanie ryzykiem pod kątem wyników finansowych. Zapewnienie biznesowej ciągłości działania.
 5. Zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem pracy pod kątem finansowym. Zarządzanie wiedzą organizacyjną. Zarządzanie zakupami. Zarządzanie procesami produkcji i realizacji usług. Optymalizacja procesów logistycznych.
 6. Monitorowanie i pomiary systemu zarządzania pod katem wyników finansowych. Wykorzystanie auditów wewnętrznych dla doskonalenia biznesu. Rola ciągłego doskonalenia.
 7. Rola zarządzania środowiskowego w zapewnieniu odpowiednich wyników biznesowych.
 8. Rola zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zapewnieniu wyników biznesowych.
 9. Rola systemów zarządzania energią w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa.
 10. Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji i ich wpływ na biznes. Rola systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w zapewnieniu wyników biznesowych.

Czas trwania

2 dni – 16 godzin lekcyjnych

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia na szkolenie

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Katarzyna Postek-Kucharska

  Koordynator Zespołu ds. szkoleń


  + 48 22 46 45 258
  + 48 665 464 606
  kpostek@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 1050.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC175- Pomiary w systemie zarządzania jakością zgodnym z normą ISO 9001:2015

  Szkolenie przeznaczone dla osób zaangażowanych w budowę i utrzymanie skutecznych oraz przydatnych systemów zarządzania jakością.

  Szkolenie PC 176 – Techniki statystyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

  Szkolenie przeznaczone dla osób, które chciałyby rozumieć i stosować techniki statystyczne w przedsiębiorstwach przemysłowych.

  Szkolenie PC12 - Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością – warsztaty dla osób zaangażowanych w funkcjonowanie systemu zarządzania jakością

  Czterodniowe szkolenie, po którym uczestnicy będą znali i rozumieli cele i zasady funkcjonowania systemu zarządzania jakością oraz możliwości wynikające z systemu zarządzania jakością dla wzmacniania skuteczności i efektywności działań organizacji.

  Szkolenie PC04 - Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (IQNet No MTS001)

  Szkolenie warsztatowe, ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego planowania i przeprowadzania wewnętrznych auditów systemu zarządzania jakością.

  Szkolenie PC141- Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością

  Kompleksowe szkolenie, które pozwoli auditorom w pełni zrozumieć zasady auditowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audit.

  Szkolenie PC93 - Zarządzanie procesami, pomiar i ocena procesów

  Szkolenie warsztatowe dotyczące metod pomiarów i analizy zidentyfikowanych procesów.

  Szkolenie PC129 - Analiza ryzyka wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Kompleksowe dwudniowe szkolenie dotyczące metod identyfikacji i analizy ryzyka w systemach zarządzania jakością.

  Szkolenie PC125 - System zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z  wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

  PN-EN ISO 9001

  System zarządzania jakością.

  Powrót