Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Jednodniowe szkolenie, na którym zostaną omówienie wymagania nowej edycji normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2018.

Korzyści

 • Zapoznanie się ze zmianami znajdującymi się w znowelizowanej normie PN-EN ISO/IEC 17025 : 2018.
 • Nabycie umiejętności wprowadzania zmian w już posiadanej dokumentacji systemu zarządzania.

Adresaci szkolenia

 • Kierownicy laboratoriów, kierownicy techniczni.
 • Pracownicy laboratoriów odpowiedzialnych za aktualizację systemu zarządzania jakością w laboratoriach.
 • Pełnomocnicy i auditorzy wewnętrzni.
 • Pracownicy laboratoriów i organizacji utrzymujących laboratoria.

 

Program

 1. Terminy i definicje.
 2. Wymagania ogólne: bezstronność i poufność.
 3. Wymagania dotyczące struktury.
 4. Wymagania dotyczące zasobów: personel, pomieszczenia i warunki środowiskowe, wyposażenie, spójność pomiarowa, wyroby i usługi dostarczane z zewnętrz.
 5. Wymagania dotyczące procesów: przegląd zapytań, ofert i umów, wybór, weryfikacja i walidacja metod, pobieranie próbek, postępowanie z obiektami do badań lub wzorcowań, zapisy techniczne, ocena niepewności pomiaru, potwierdzenie ważności wyników, raportowanie wyników, skargi, prace niezgodne
  z wymaganiami, nadzorowanie danych i zarządzanie informacją.
 6. Wymagania dotyczące systemu zarządzania: opcja A, B, dokumentacja systemu zarządzania (A), nadzór nad dokumentami systemu zarządzania (A),nadzór nad zapisami (A), działania odnoszące się do ryzyk i szans (A), doskonalenie (A), działania korygujące (A), audity wewnętrzne (A), przeglądy zarządzania (A).

Czas trwania

1 dzień –  8 godz. lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia na szkolenie

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Mariola Fijewska

  Główny specjalista ds. Szkoleń


  + 48 22 46 45 508
  + 48 665 464 661
  mfijewska@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 690.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC172 - Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i pomocniczym oraz wzorcami i materiałami odniesienia w akredytowanym laboratorium badawczym

  Zapoznanie uczestników szkolenia z wyposażeniem pomiarowym występującym w laboratorium oraz z zasadami jego nadzorowania.

  Szkolenie PCL01- System zarządzania w laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Zadania kierownictwa laboratorium w drodze do akredytacji.

  Kompleksowe szkolenie przygotowujące uczestnika do wprowadzenia systemu zarządzania w laboratoriach oraz przygotowujące kierowników laboratoriów do akredytacji.

  Szkolenie PC/L03- Auditowanie systemu zarządzania w laboratorium

  Kompleksowe szkolenie przygotowujące uczestnika do realizacji wewnętrznych auditów systemu zarządzania w laboratoriach.

  Powrót