Szkolenie online O146 - Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego/ IQNet No MTS003 - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Kompleksowe dwudniowe szkolenie dla kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego. Szkolenie prowadzone w ramach IQNET Academy.

Korzyści

 • Po szkoleniu uczestnik:
  • pozna metody i techniki auditowania systemu zarządzania środowiskowego,
  • zdobędzie kwalifikacje do realizacji auditów wewnętrznych systemu środowiskowego w ramach organizacji.

 

Szkolenia w ramach IQNet Academy oferują uczestnikom szereg dodatkowych korzyści, z których najważniejsza to uzyskanie międzynarodowego certyfikatu IQNet Academy i możliwość rejestracji przebytych szkoleń na stronie IQNet Academy, co znacząco uwiarygadnia posiadane kompetencje w CV.

Adresaci

 • Kandydaci na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego.
 • Osoby nadzorujące system zarządzania środowiskowego w organizacji.
 • Osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program i czas trwania

 • Wprowadzenie do systemu zarządzania środowiskowego.
 • Wytyczne do prowadzenia auditów w kontekście PN-EN ISO 14001:2015-09.
 • Zasady auditowania według normy PN-EN ISO 19011:2018-08.
 • Kompetencje i ocena auditorów.
 • Wprowadzenie do planowania auditów:
  • cel, zakres, kryteria auditu,
  • dobór zespołu auditorskiego,
  • plan auditu,
  • lista pytań kontrolnych auditu wewnętrznego.
 • Zasady prowadzenia auditów:
  • spotkanie otwierające i zamykające,
  • techniki auditowania, zadawanie pytań,
  • komunikacja podczas auditu,
  • zbieranie i weryfikacja dowodów.
 • Dokumentowanie auditów:
  • formułowania dowodów z auditu,
  • formułowanie spostrzeżeń i wniosków auditowych,
  • formułowanie niezgodności,
  • opracowywanie raportu.
 • Działania poauditowe, w tym działania korekcyjne i korygujące.
 • Dobre praktyki auditowania.
 • Ćwiczenia.
 • Egzamin.

Przystępując do szkolenia uczestnik powinien znać wymagania normy PN-EN ISO 14001:2015-09.

Czas trwania szkolenia: 2 dni – 16 godz. lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Szkolenie kończy się egzaminem. Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz certyfikat IQNet Academy, który daje gwarancję potwierdzenia zdobytych umiejętności na arenie międzynarodowej.

Cena szkolenia obejmuje: organizację szkolenia, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikaty uczestnictwa w formie papierowej (PCBC i IQNet Academy).

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Agnieszka Korczak

  Specjalista ds. szkoleń


  +48 691 192 671
  akorczak@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 1250.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ