Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Kompleksowe dwudniowe szkolenie dla kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego. Szkolenie prowadzone w ramach IQNET Academy.

Korzyści

 • Poznanie metod i technik auditowania systemu zarządzania środowiskiem.
 • Kwalifikacja osoby do realizacji auditów wewnętrznych systemu środowiskowego w ramach organizacji.

 

Szkolenia w ramach IQNet Academy oferują uczestnikom szereg dodatkowych korzyści, z których najważniejsza to uzyskanie międzynarodowego certyfikatu IQNet Academy i możliwość rejestracji przebytych szkoleń na stronie IQNet Academy, co znacząco uwiarygadnia posiadane kompetencje w CV.

Adresaci

 • Kandydaci na auditorów wewnętrznych systemu środowiskowego

Program

 1. Filozofia i koncepcja SZŚ, systemy referencyjne
 2. Wymagania i oczekiwania wobec SZŚ w kontekście działania Organizacji
 3. Rola auditu i auditora wewnętrznego w systemie zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy: PN-EN ISO 14001:2015-09 „Systemy zarządzania środowiskowego
 4. Proces auditu wewnętrznego w systemie zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2015-09
 5. Zastosowanie normy PN-EN ISO 19011:2012
  „Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania” w systemie zarządzania środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2015-09
 6. Warsztat auditora wewnętrznego (obserwacja, rozmowa, badanie udokumentowanych informacji, w tym ćwiczenia i testy kontrolne, narzędzia samooceny, z ukierunkowaniem na osiągnięcie celu auditu)
 7. Udokumentowanie auditu wewnętrznego SZŚ: (przygotowanie auditu, przeprowadzenie auditu i prezentacja wyniku auditu, działania poauditowe)
 8. Zarządzanie programem auditów wewnętrznych SZŚ (ryzyka, ciągłe doskonalenie)
 9. Sprawdzian końcowy

Czas trwania

2 dni – 16 godz. lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Szkolenie kończy się egzaminem. Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji Spółka Akcyjna (PCBC S.A.) oraz certyfikat IQNet Academy, który daje gwarancję potwierdzenia zdobytych umiejętności na arenie międzynarodowej.

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Natalia Kucharska

  Specjalista ds. szkoleń i organizacji eventów


  +48 22 464 52 31
  +48 669 474 742
  nkucharska@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 1250.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ