Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Szkolenie pozwalające uaktualnić i usystematyzować wiedzę w zakresie przepisów prawnych obowiązujących w obszarze ochrony środowiska.

Korzyści

 • uaktualnienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie przepisów prawnych obowiązujących w obszarze ochrony środowiska;
 • możliwość dyskutowania własnych sytuacji prawnych organizacji;
 • świadomość wagi przepisów środowiskowych w systemie zarządzania środowiskowego;

Adresaci szkolenia

 • Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskiem;
 • Auditorzy środowiskowi;
 • Kadra kierownicza firm produkcyjnych;
 • Pracownicy odpowiedzialni w organizacji za zgodność z przepisami środowiskowymi / nadzór nad aktualizacją przepisów.

Program

 1. Prawo ochrony środowiska w Polsce, interpretacja przepisów prawnych, dyrektywy UE.
 2. Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska.
 3. Ochrona powietrza i wód przed zanieczyszczeniem, zarządzanie emisjami do powietrza.
 4. Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami i zarządzanie hałasem.
 5. Substancje niebezpieczne, substancje kontrolowane.
 6. Ochrona powierzchni ziemi.
 7. Postępowanie z azbestem i PCB.
 8. Opłata produktowa.
 9. Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie.
 10. Opłaty za korzystanie ze środowiska.
 11. Wstrzymanie działalności organizacji, kary pieniężne, odpowiedzialność cywilna i prawna.

Czas trwania

4 dni – 24 godz. lekcyjne

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgloszenia na szkolenie

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Katarzyna Postek

  + 48 22 46 45 258
  + 48 665 464 606
  kpostek@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 1920.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  Powrót