Szkolenie stacjonarne PC143 - Auditor wiodący Systemu zarządzania środowiskowego/ IQNet No MTS004 - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Kompleksowe 5-dniowe szkolenie skierowane do kandydatów na auditorów strony trzeciej w zakresie systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015.

Korzyści

 • Umiejętność identyfikowania celów i korzyści auditu systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015;
 • Umiejętność planowania, prowadzenia i raportowania auditów, które wnoszą rzeczywistą wartość dodaną;
 • Poznania najnowszych technik auditowania i umiejętnego ich wykorzystania;
 • Zrozumienia wymagań i wytycznych norm: ISO 14001:2015, ISO 19011:2012 i ISO/IEC 17021-1:2015-09;
 • Umiejętność budowania zaufania stron zainteresowanych poprzez zarządzanie procesami zgodnie z najnowszymi wymaganiami.

Szkolenia w ramach IQNET Academy oferują uczestnikom szereg dodatkowych korzyści, z których najważniejsza to uzyskanie międzynarodowego certyfikatu IQNET Academy i możliwość rejestracji przebytych szkoleń na stronie IQNET Academy, co znacząco uwiarygadnia posiadane kompetencje.

Adresaci szkolenia

 • Kierownictwo i pełnomocnicy nadzorujący system zarządzania środowiskowego;
 • Auditorzy wewnętrzni systemu zarządzania środowiskowego prowadzący audity wewnętrzne i audity drugiej strony;
 • Wszystkie osoby, które chcą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w obszarze Systemu Zarządzania Środowiskowego;
 • Kandydaci na auditorów środowiskowych w jednostkach certyfikacyjnych.

Program

 1. Wprowadzenie do systemu zarządzania środowiskowego, przegląd środowiskowy.
 2. Audity – cel, zakres, kryteria, rodzaje, zasady auditowania, zarządzanie programem auditów.
 3. Działania auditowe – inicjowanie auditu, przygotowanie działań auditowych.
 4. Cel systemu zarządzania środowiskowego oraz korzyści biznesowe.
 5. Podejście do auditu kontekstu organizacji.
 6. Auditowanie obszaru: przywództwo, planowanie działań odnoszących się do ryzyk i szans, wsparcie, działania operacyjne, ocena efektów działalności, niezgodności, raport z auditu.
 7. Rola, kompetencje i ocena auditorów. Podejście do auditu.
 8. Prawne aspekty ochrony środowiska.
 9. Omówienie zasad auditowania, błędów, niedociągnięć.
 10. Definiowanie niezgodności, sporządzanie raportu z auditu.

UWAGA: Szkolenie kończy się pisemnym egzaminem składającym się z testu oraz części opisowej

Czas trwania

5 dni – 40 godz. lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Uczestnicy szkolenia powinny posiadać wiedzę na temat wymagań normy ISO 14001.

Szkolenie kończy się egzaminem. Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji Spółka Akcyjna (PCBC S.A.) oraz certyfikat IQNET Academy, który daje gwarancję potwierdzenia zdobytych umiejętności na arenie międzynarodowej.

 

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Agnieszka Korczak

  Specjalista ds. szkoleń


  +48 691 192 671
  akorczak@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 3250.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  PN-EN ISO 14001

  System Zarządzania Środowiskowego.

  Szkolenie stacjonarne PC 171 – Pełnomocnik zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bezpieczeństwo informacji)

  Trzydniowe szkolenie skierowane do kandydatów na Pełnomocników Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz osób pełniących tę funkcję, chcących poznać interpretacje wymagań norm: ISO 9001, ISO 14001 i ISO 27001, a także nabyć wiedzę w zakresie projektowania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania.

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ