Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Kompleksowe 4-dniowe szkolenie z zasad auditowania systemu zarządzania środowiskowego – norma, ISO 19011:2012 i ISO/IEC17021:2011.

Korzyści

 • Poznanie wiedzy pozwalającej w pełni zrozumieć zasady auditowania oraz jak
  w sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audit.
 • Poznanie umiejętności identyfikowania celów i korzyści auditu systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001:2015.
 • Poznanie planowania, prowadzenia i raportowania auditów, które wnoszą rzeczywista wartość dodaną.
 • Poznanie najnowszych technik auditowania i umiejętnego ich wykorzystania.
 • Zrozumienie wymagań i wytycznych norm: ISO 14001:2015, ISO 19011:2012
  i ISO/IEC 17021:2011.
 • Budowanie zaufania stron zainteresowanych poprzez zarządzanie procesami zgodnie z najnowszymi wymaganiami.

Adresaci szkolenia

 • Osoby, które chciałyby audiować systemy zarządzania środowiskowego zgodnie
  z wymaganiami normy ISO 14001:2015.
 • Przedstawiciele najwyższego kierownictwa ds. SZŚ oraz pełnomocnicy, aby zwiększyć umiejętności zarządzania zespołem auditorów.
 • Auditorzy jednostek certyfikujących i auditorzy wewnętrzni chcący rozwijać swoje umiejętności i zaktualizować wiedzę o systemach i o podejściu jednostek certyfikujących.
 • Auditorzy prowadzący audity drugiej strony u dostawców, chcących doskonalić swoje umiejętności współpracy z dostawcami.
 • Konsultanci, którzy pomagają we wdrażaniu systemu i doskonaleniu współpracy
  z jednostkami certyfikującymi.
 • Osoby chcące zainwestować w swój rozwój oraz planujący współpracę
  z jednostkami certyfikującymi.

Program

 1. Wprowadzenie do systemu zarządzania środowiskowego, przegląd środowiskowy.
 2. Audity – cel, zakres, kryteria, rodzaje, zasady auditowania, zarządzanie programem auditów.
 3. Działania auditowe – inicjowanie auditu, przygotowanie działań auditowych.
 4. Cel systemu zarządzania środowiskowego oraz korzyści biznesowe.
 5. Podejście do auditu kontekstu organizacji.
 6. Auditowanie obszaru: przywództwo, planowanie działań odnoszących się do ryzyk i szans, wsparcie, działania operacyjne, ocena efektów działalności, niezgodności, raport z auditu.
 7. Rola, kompetencje i ocena auditorów. Podejście do auditu.
 8. Prawne aspekty ochrony środowiska.
 9. Omówienie zasad auditowania, błędów, niedociągnięć.
 10. Definiowanie niezgodności, sporządzanie raportu z auditu.

Czas trwania

 • szkolenie: 4 dni (40 godz.lekcyjnych).
 • egzamin 1 dzień (4 godz. lekcyjne).

Dodatkowe informacje o szkoleniu

 • Certyfikat:

 Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa PCBC S.A.

 • Egzamin:

Po ukończeniu szkolenia w dniu następnym planowany jest egzamin.

 • Warunkiem uczestnictwa w egzaminie jest posiadanie czteroletniej praktyki zawodowej, w tym przynajmniej dwu letniej praktyki związanej z ochroną środowiska, uczestnictwo w trzech auditach i wykształcenie wyższe,
 • po zdaniu egzaminu na auditora systemu zarządzania środowiskowego
  i spełnieniu pozostałych wymagań można złożyć wniosek i ubiegać się
  o wydanie certyfikatu kompetencji auditora systemu zarządzania środowiskowego.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgloszenia na szkolenie

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Alicja Dąbrowska

  + 48 22 46 45 363
  + 48 661 848 383
  adabrowska@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 2900.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  Powrót