Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Kompleksowe 5-dniowe szkolenie skierowane do kandydatów na auditorów strony trzeciej w zakresie systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015.

Korzyści

 • Umiejętność identyfikowania celów i korzyści auditu systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015;
 • Umiejętność planowania, prowadzenia i raportowania auditów, które wnoszą rzeczywistą wartość dodaną;
 • Poznania najnowszych technik auditowania i umiejętnego ich wykorzystania;
 • Zrozumienia wymagań i wytycznych norm: ISO 14001:2015, ISO 19011:2012 i ISO/IEC 17021-1:2015-09;
 • Umiejętność budowania zaufania stron zainteresowanych poprzez zarządzanie procesami zgodnie z najnowszymi wymaganiami;

Adresaci szkolenia

 • Kierownictwo i pełnomocnicy nadzorujący system zarządzania środowiskowego;
 • Auditorzy wewnętrzni systemu zarządzania środowiskowego prowadzący audity wewnętrzne i audity drugiej strony;
 • Wszystkie osoby, które chcą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w obszarze Systemu Zarządzania Środowiskowego;
 • Kandydaci na auditorów środowiskowych w jednostkach certyfikacyjnych.

Program

 1. Wprowadzenie do systemu zarządzania środowiskowego, przegląd środowiskowy.
 2. Audity – cel, zakres, kryteria, rodzaje, zasady auditowania, zarządzanie programem auditów.
 3. Działania auditowe – inicjowanie auditu, przygotowanie działań auditowych.
 4. Cel systemu zarządzania środowiskowego oraz korzyści biznesowe.
 5. Podejście do auditu kontekstu organizacji.
 6. Auditowanie obszaru: przywództwo, planowanie działań odnoszących się do ryzyk i szans, wsparcie, działania operacyjne, ocena efektów działalności, niezgodności, raport z auditu.
 7. Rola, kompetencje i ocena auditorów. Podejście do auditu.
 8. Prawne aspekty ochrony środowiska.
 9. Omówienie zasad auditowania, błędów, niedociągnięć.
 10. Definiowanie niezgodności, sporządzanie raportu z auditu.

UWAGA: Szkolenie kończy się pisemnym egzaminem składającym się z testu oraz części opisowej

Czas trwania

5 dni – 40 godz. lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Szkolenie kończy się egzaminem. Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji Spółka Akcyjna (PCBC S.A.) oraz IQNet.

Szkolenia w ramach IQNet Academy oferują uczestnikom szereg dodatkowych korzyści, z których najważniejsza to uzyskanie międzynarodowego certyfikatu IQNet Academy i możliwość rejestracji przebytych szkoleń na stronie IQNet Academy, co znacząco uwiarygadnia posiadane kompetencje w CV.

 

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgloszenia na szkolenie

 • Zasady przetwarzania danych osobowych

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Anna Ickiewicz

  Młodszy Specjalista ds. Szkoleń

  + 48 22 46 45 363
  +48 691 335 534
  aickiewicz@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 2950.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC160 – Wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska – aktualizacja oraz zmiany

  Praktyczne 1-dniowe szkolenie doskonalące dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego.

  PN-EN ISO 14001

  System zarządzania środowiskowego.

  Szkolenie PC62 - Warsztaty dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego – identyfikacja zagrożeń oraz zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

  Kompleksowe jednodniowe szkolenie dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego skierowane na doskonalenie rozpoznawania sytuacji awaryjnych i radzenia sobie z nimi.

  Powrót