Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Praktyczne 1-dniowe szkolenie doskonalące dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego.

Korzyści

 • Aktualizacja wiedzy dotyczącej przepisów prawnych obowiązujących w ochronie środowiska.
 • Pogłębienie umiejętności analizowania i stosowania w praktyce wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska.
 • Zdobycie umiejętności powiązania wymagań przepisów prawnych z wymaganiami systemu zarządzania środowiskowego.
 • Usystematyzowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności auditorów w zakresie przepisów prawnych oraz gospodarki odpadami.

Adresaci szkolenia

 • Auditorzy i auditorzy wewnętrzni systemu zarządzania środowiskowego.
 • Osoby świadczące usługi w zakresie zarządzania środowiskowego.
 • Pełnomocnicy, menedżerowie i audytorzy systemu zarządzania środowiskowego.
 • Osoby odpowiedzialne za wdrażanie bądź nadzorowanie systemu zarządzania środowiskowego.
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką związaną z przepisami prawnymi w zakresie systemu zarządzania środowiskowego oraz gospodarką odpadami.

Program

 1. Gospodarka odpadami.
 2. Wprowadzanie na rynek produktów oraz produktów w opakowaniach.
 3. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
 4. Gospodarka wodno-ściekowa.
 5. Stosowanie substancji chemicznych, w tym czynników chłodniczych.
 6. Efektywność energetyczna.

Czas trwania

1 dzień – 8 godzin lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgloszenia na szkolenie

 • Zasady przetwarzania danych osobowych

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Anna Ickiewicz

  Młodszy Specjalista ds. Szkoleń

  + 48 22 46 45 363
  +48 691 335 534
  aickiewicz@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 690.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC142 - Wymagania do SZŚ wg normy PN-EN ISO 14001:2015-09 – ujęcie praktyczne

  Praktyczne 1-dniowe szkolenie odnoszące się do wymagań systemu zarządzania środowiskowego, które są zawarte w normie.

  Szkolenie PC62 - Warsztaty dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego – identyfikacja zagrożeń oraz zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

  Kompleksowe jednodniowe szkolenie dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego skierowane na doskonalenie rozpoznawania sytuacji awaryjnych i radzenia sobie z nimi.

  Powrót