Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Praktyczne 1-dniowe szkolenie warsztatowe, które zapoznaje ze sposobem prowadzenia działań na rzecz utrzymania systemu zarządzania w laboratorium, jak również ocenia i doskonali zadania pełnomocnika.

Korzyści

 • Doskonalenie umiejętności skutecznego utrzymania systemu zarządzania
  w laboratorium zbudowanego według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025.
 • Doskonalenie zarządzania programem auditów.
 • Poszerzenie znajomości metod wykrywania słabych stron systemu i kierunków doskonalenia.
 • Pogłębienie znajomości wymagań zawartych w wybranych dokumentach PCA.

Adresaci szkolenia

 • Kierownicy laboratoriów, kierownicy techniczni.
 • Kierownicy ds. jakości i ich zastępcy.
 • Pełnomocnicy.
 • Pracownicy laboratoriów i organizacji utrzymujących laboratoria.

Program

 1. Planowanie i efektywne zarządzanie programem auditów.
 2. Zagrożenia dla właściwego przeprowadzenia auditu:
  • zaplanowany czas, zbieranie dowodów, komunikacja auditor/auditowany,
  • formułowanie niezgodności/spostrzeżeń z auditu,
  • kiedy audit staje się kontrolą?
 3. Narzędzia zapewnienia jakości, metody zapobiegania problemom i sposoby doskonalenia działań w  ramach systemu zarządzania.
 4. Podstawowe przyczyny błędów i ich skuteczne usuwanie poprzez działania korygujące (Diagram  Ishikawy, 5 Why).
 5. Analiza dokumentów PCA:
  • prawa i obowiązki akredytowanego podmiotu,
  • akredytacja laboratoriów badawczych – wymagania szczegółowe DAB-07,
  • akredytacja laboratoriów wzorcujących – wymagania szczegółowe DAP-04,
  • polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej.
 6. Ćwiczenia:
  • procedura organizacji i realizacja auditów,
  • określanie działań korygujących,
  • zapewnienie ciągłego doskonalenia.

Czas trwania

1 dzień – 8 godz. lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat PCBC S.A.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgloszenia na szkolenie

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Mariola Fijewska

  + 48 22 46 45 508
  + 48 665 464 661
  mfijewska@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 690.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  Powrót