Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Jednodniowe szkolenie, na którym zostaną omówienie wymagania nowej edycji normy ISO/IEC 17025.

Korzyści

 • Zapoznanie się ze zmianami znajdującymi się w znowelizowanej normie ISO 17025.
 • Nabycie umiejętności interpretacji poszczególnych punktów standardu.

Adresaci szkolenia

 • Kierownicy laboratoriów, kierownicy techniczni.
 • Pracownicy laboratoriów odpowiedzialnych za aktualizację systemu zarządzania jakością w laboratoriach.
 • Pełnomocnicy i auditorzy wewnętrzni.
 • Pracownicy laboratoriów i organizacji utrzymujących laboratoria.

 

Program

 1. Nowy układ normy CD2 ISO/IEC 17025
 2. Bezstronność, poufność, wymagania organizacyjne.
 3. Personel, warunki lokalowe i środowiskowe, wyposażenie.
 4. Produkty / usługi zewnętrzne i ich kontrola, komunikacja z dostawcami zewnętrznymi.
 5. Spójność metrologiczna.
 6. Przegląd zapytań ofert i umów z uwzględnieniem dostawców zewnętrznych.
 7. Wybór, weryfikacja i walidacja metod.
 8. Pobieranie próbek, postępowanie z obiektami do badań i wzorcowań.
 9. Zapisy techniczne, szacowanie niepewności pomiaru.
 10. Analiza wyników, stwierdzenie zgodności, opinie i interpretacje, zapewnienie jakości wyników.
 11. Przedstawienie wyników, sprawozdania z badań i świadectwa wzorcowania, analiza wyników.
 12. Reklamacje, zarządzanie pracą niezgodną, zarządzanie informacjami.
 13. Wymagania dotyczące zarządzania, dokumenty i ich nadzorowanie, zapisy, działania wobec ryzyk i możliwości, doskonalenie, działania korygujące, audity, przeglądy zarządzania

Czas trwania

1 dzień –  8 godz. lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgloszenia na szkolenie

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Mariola Fijewska

  + 48 22 46 45 508
  + 48 665 464 661
  mfijewska@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 690.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  Powrót