Szkolenie stacjonarne PC170 – Pełnomocnik i Auditor Zakładowej Kontroli Produkcji - zasady i techniki-auditowania, przygotowanie-dokumentacji. - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Trzydniowe szkolenie skierowane do kandydatów na Pełnomocników ds. ZKP oraz osób pełniących tę funkcję w Polsce, chcących poznać podstawy regulacji prawnych i przygotowania dokumentacji zakładowej kontroli produkcji (procedury, instrukcje, formularze), a także obowiązki Pełnomocnika ZKP oraz zasady i techniki audytowania ZKP.

Korzyści

 • uaktualnienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie przygotowania dokumentacji Zakładowej Kontroli Produkcji, a także przygotowanie do funkcji Pełnomocnika i Auditora ZKP

Adresaci szkolenia

 • Kandydaci na Pełnomocników ds. ZKP oraz osoby pełniące tę funkcję w organizacji
 • Osoby odpowiedzialne za Zakładową Kontrolę Produkcji w firmie
 • Wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką chcące uaktualnić swoją wiedzę

Program

 • Przepisy dotyczące wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu: system europejski i krajowy
 • Obowiązki producentów wyrobów budowlanych, zakładowa kontrola produkcji (omówienie na podstawie przykładów wyrobów zaproponowanych przez uczestników)
 • Zasady znakowania wyrobów znakiem CE (system  europejski) i B (system krajowy)
 • Wprowadzenie do obrotu innowacyjnych wyrobów budowlanych
 • Przygotowanie dokumentacji Zakładowej Kontroli Produkcji (procedury, instrukcje, formularze)
 • System zarządzania jakością wg ISO 9001 a ZKP (zintegrowanie dokumentacji)
 • Opracowanie planu badań dla wyrobów
 • Sporządzanie deklaracji Właściwości Użytkowych i oznakowania CE
 • Sporządzanie Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych i oznakowania B
 • Oświadczenie o jednostkowym zastosowaniu dla wyrobów budowlanych produkowanych nieseryjnie
 • Obowiązki Pełnomocnika ds. ZKP
 • Zasady audytowania systemu ZKP, opracowanie programów audytów, przygotowanie listy kontrolnej
 • Przygotowanie auditu dla systemu ZKP, przygotowanie raportu z auditu
 • Egzamin końcowy

Czas trwania

3 dni – 24 godz. lekcyjne

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Mariola Fijewska

  Główny specjalista ds. Szkoleń


  + 48 22 46 45 508
  + 48 665 464 661
  mfijewska@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 2300.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  POWIĄZANE PRODUKTY

  Znak zakładowej kontroli produkcji

  Znak dobrowolny, udostępniany właścicielom certyfikatów zgodności ZKP i certyfikatów stałości właściwości użytkowych, którzy podpisali z PCBC S.A. umowę. Elementem znaku jest nr referencyjny specyfikacji technicznej, będącej podstawą oceny w procesie certyfikacji.

  Szkolenie stacjonarne PC69 - Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, regulacje prawne

  Jednodniowe szkolenie skierowane do producentów wyrobów budowlanych w Polsce chcących poznać podstawy regulacji prawnych oraz zasady znakowania wyrobów znakiem CE.

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ