Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Czytaj całość

NORMY ISO - TABELA AKTUALIZACJI

Czytaj całość

PCBC NOTYFIKOWANE DO WYKONYWANIA BADAŃ REAKCJI NA OGIEŃ

Czytaj całość

30% RABAT NA BADANIA I CERTYFIKACJĘ NAWOZÓW

Czytaj całość

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI 2018 - ZAPROSZENIE

Czytaj całość

ROZSZERZYLIŚMY ZAKRES AKREDYTACJI O NORMĘ PN-EN 206

Czytaj całość

NOWOŚCI W OFERCIE SZKOLENIOWEJ PCBC

Czytaj całość

COBRABID BBC POŁĄCZONY Z PCBC S.A.

Czytaj całość

ZMIANY W PRZEPISACH: NOWE URZĄDZENIA PODLEGAJĄCE PRZEPISOM DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH

Czytaj całość

RABAT NA CERTYFIKACJĘ AKTYWNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH BADANYCH W LABORATORIUM PCBC S.A.

Czytaj całość

PRODUKTÓW Z ZNAKIEM JAKOŚCI Q OCZEKUJĄ KLIENCI

Czytaj całość

REGENERACJA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNOKROTNEGO UŻYCIA

Czytaj całość

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – NOWY ROZDZIAŁ DLA WYROBÓW Z OZNAKOWANIEM ECOLABEL I ORGANIZACJI Z EMAS

Czytaj całość

WAKACYJNY RABAT NA SZKOLENIE "AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ"

Czytaj całość

BEZPIECZEŃSTWO WYROBÓW ELEKTRYCZNYCH POTWIERDZONE KOMPLEKSOWYMI BADANIAMI

Czytaj całość

NOWE KRYTERIA EU ECOLABEL DLA DETERGENTÓW – NAJNOWSZA PUBLIKACJA UE

Czytaj całość

NORMA ISO 14001:2015 – NOWELIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU ŚRODOWISKOWEGO

Czytaj całość

ULGI REGULACYJNE ZA EMAS - BADANIE ANKIETOWE

Czytaj całość

PUBLIKACJA ROZPORZĄDZEŃ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE WYROBÓW MEDYCZNYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH DO DIAGNOSTYKI IN VITRO

Czytaj całość

CERTYFIKACJA ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO – ROZWIJAMY ZESPÓŁ I POSZERZAMY OFERTĘ

Czytaj całość

ZNAK Q to WZÓR JAKOŚCI

Czytaj całość

Ostateczny termin składania wniosków na certyfikację systemów zgodną z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005

Czytaj całość

PROMOCJA 10% - SZKOLIMY NAJLEPSZYCH W TROSCE O ŚRODOWISKO

Czytaj całość

Certyfikacja AQAP - rabat 10% na nową usługę

Czytaj całość

25-lecie europejskiego oznakowania ekologicznego Ecolabel UE - aktualności

Czytaj całość

Rozszerzenie zakresu usług o certyfikację AQAP

Czytaj całość

Konferencja PKN pt.: „Systemowe podejście do przeciwdziałania korupcji. Norma ISO 37001” pod patronatem PCBC S.A.

Czytaj całość

„Innowacja – Strategia – Organizacja. Nowoczesne instrumenty zarządzania sektorem publicznym”

Czytaj całość

PCBC S.A. jest licencjonowaną jednostką certyfikacyjną Fundacji FSSC 22000

Czytaj całość

Jakość w Urzędzie Miasta Nowego Targu

Czytaj całość

Międzynarodowe seminarium poświęcone tematyce nadzoru nad żywnością

Czytaj całość

Nowa decyzja KE ustanawiająca kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego meblom

Czytaj całość

Nowe prawo UE w zakresie ochrony danych osobowych

Czytaj całość

Nowa norma ISO 9001

Czytaj całość

Rozszerzona akredytacja PCBC S.A. na RoHS II

Czytaj całość

Relacja z konferencji pt. "System Przeciwdziałania Korupcji jako element RPPK na lata 2014-2019"

Czytaj całość

Zielone zamówienia publiczne – nowe prawo europejskie

Czytaj całość

IQNet 25th anniversary