25-lecie akredytacji Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w zakresie certyfikacji systemów zarządzania - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 10/12/2021

10 grudnia 2021 r. PCBC S.A. obchodzi 25. rocznicę uzyskania akredytacji przez Zespół ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania. Pierwszy certyfikat akredytacji AC019 został przyznany  przez Polskie Centrum Akredytacji 10.12.1996 r. w zakresie normy ISO 9001.

W następnych latach, w odpowiedzi na potrzeby rynku, zakres akredytacji był stopniowo rozszerzany o kolejne normy dotyczące systemów zarządzania i na chwilę obecną obejmuje: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, FSSC 22000, ISO/IEC 27001, ISO 37001. Ostatnie rozszerzenie akredytacji AC019 miało miejsce w dn. 02.12.2021 i objęło uzyskanie akredytacji w zakresie certyfikacji systemów zarządzania działaniami antykorupcyjnymi zgodnie z ISO 37001
Pełen zakres naszej akredytacji dostępny jest na stronie  Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

Czym jest akredytacja?

Akredytacja,  wg definicji Rozporządzenia (EC) No 765/2008, oznacza poświadczenie wydane przez krajową jednostkę akredytującą, że jednostka oceniająca zgodność spełnia wymagania określone w normach zharmonizowanych oraz, w stosownych przypadkach, wszelkie dodatkowe wymagania, w tym wymagania określone w odpowiednich programach sektorowych, w celu przeprowadzenia określonej czynności oceny zgodności.

Akredytacja  jest formalnym wykazaniem kompetencji jednostek oceniających zgodność do wykonywania określonych zadań związanych z oceną zgodności; jest niezależnym i autorytatywnym poświadczeniem kompetencji, bezstronności i rzetelności organów oceny zgodności; jest „paszportem” dla handlu międzynarodowego opartego na umowach wielostronnych; wspiera harmonizację procedur oceny zgodności na poziomie regionalnym i międzynarodowym.

Podstawą akredytacji są normy międzynarodowe serii EN ISO/IEC 17000. Akredytacja jest procesem bezstronnym i obiektywnym, który zapewnia najbardziej przejrzystą i najszerzej akceptowaną drogę dostarczania wiarygodnych wyników oceny zgodności.

W Polsce jedyną jednostką akredytującą jest Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Organ ten jest sygnatariuszem wielostronnych porozumień zawieranych w ramach organizacji międzynarodowych takich, jak: EA (European co-operation for Accreditation Multilateral  Agreement), IAF (International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement), ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement). W ramach porozumień sygnatariusze uznają i akceptują równoważność swoich systemów akredytacji, a także wiarygodność wyników oceny zgodności dostarczanych przez jednostki certyfikujące, akredytowane przez strony porozumienia. Wzajemne uznawanie systemów akredytacji, zgodnie z zasadą „Raz akredytowany, wszędzie akceptowany”, ma ogromne znaczenie dla rynku wewnętrznego w Europie, ułatwia handel, przyczynianie się do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, poprzez pomoc w wykazaniu zgodności z europejskim prawodawstwem dotyczącym produktów i usług.

Niezależnie od obszaru akredytowanego, PCBC S.A. prowadzi też akredytację w zakresie innych norm i wymagań np.: ISO 37120 , ISO/IEC 20000, PEFC, ISO 50001, PN-EN 14065AQAP, WSK , ISO 29990

Zapraszamy do współpracy w zakresie certyfikacji systemu zarządzania.

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ