25-lecie europejskiego oznakowania ekologicznego Ecolabel UE - aktualności - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 09/01/2017

W 2017 roku Komisja Europejska i kraje członkowskie będą obchodziły 25-lecie europejskiego oznakowania ekologicznego Ecolabel UE.

Jest to dobrowolny program certyfikacji stanowiący element działań Komisji Europejskiej na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej. Wyroby lub usługi, którym zostało przyznane oznakowanie ekologiczne Ecolabel UE, spełniają wysokie standardy ochrony środowiska i wydajności. Dzięki przejrzystym kryteriom ekologicznym, konsumenci mogą dokonywać świadomych wyborów bez konieczności ponoszenia kompromisu w odniesieniu do jakości produktów.

Oznakowanie ekologiczne Ecolabel UE jest pionierem w promowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy), nagradza bowiem producentów, którzy projektują wyroby innowacyjne, trwałe i łatwo naprawialne, pozwalające na ponowne ich użycie oraz zapewniające ograniczenie zużycia i marnotrawienia zasobów naturalnych. Tym samym, oznakowanie ekologiczne Ecolabel UE zwiększa globalną konkurencyjność, wspiera zrównoważony wzrost gospodarczy i tworzy nowe miejsca pracy.

Kryteria oznakowania ekologicznego Ecolabel UE opierają się na efektywności ekologicznej produktów i uwzględniają najnowsze strategiczne cele UE w dziedzinie środowiska. Jednocześnie określane są na podstawie danych naukowych z uwzględnieniem całego cyklu życia produktów. Aby sprostać tym wyzwaniom, kryteria ekologiczne UE są poddawane nowelizacjom w regularnych odstępach czasu. Poniżej przestawiamy aktualny status nowelizowanych kryteriów.

W II połowie 2016 roku Komisja Europejska opublikowała decyzje zawierające znowelizowane kryteria oznakowania ekologicznego na komputery, meble i obuwie.

 • Commission decision of 10 August 2016 establishing the criteria for the award of the EU Ecolabel for personal, notebook and tablet computers
 • Commission decision of 5 August 2016 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for footwear
 • Commission Decision of 28 July 2016 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for furniture

Zgodnie ze strategią circular economy podczas procesu projektowania i produkcji wyrobów komputerowych, będzie musiała być brana pod uwagę efektywność energetyczna i możliwość rozbudowy urządzenia, a także możliwość demontażu, odzyskiwania i recyklingu elementów urządzenia. W przypadku mebli, oprócz wytwarzania produktów, które są bardziej wytrzymałe i łatwiejsze do naprawy, nowe kryteria wymagają od producentów przeprowadzenia bardziej wszechstronnej oceny cyklu życia, zwracając szczególną uwagę na związki niebezpieczne i odpady, które w niektórych przypadkach mogą przyczynić się do zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach.

W dniach 23-24 listopada 2016  roku odbyło się posiedzenie Komitetu Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego (EUEB). W trakcie posiedzenia dokonano przeglądu ostatecznych projektów kryteriów europejskiego oznakowania ekologicznego dotyczących sześciu grup wyrobów w zakresie detergentów i środków czyszczących (Raport Techniczny 4.0, 2016) oraz projektu nowelizacji kryteriów dotyczących wyrobów włókienniczych pod kątem możliwości poddania ich głosowaniu na najbliższym posiedzeniu Regulatory Committee (RegCom) i przekazania do dalszego procedowania zgodnie z wewnętrznymi procedurami Komisji Europejskiej.

W świetle powyższego do 31 grudnia 2017 roku przedłużono kryteria na następujące grupy wyrobów:

 • uniwersalne środki czyszczące i środki do czyszczenia urządzeń sanitarnych,
 • detergenty do zmywarek do naczyń,
 • detergenty   przeznaczone    do    automatycznych    zmywarek    do    naczyń do    zastosowań przemysłowych i  instytucjonalnych,
 • detergenty do ręcznego zmywania naczyń,
 • detergenty pralnicze,
 • odbiorniki telewizyjne,
 • armatura sanitarna,
 • toalety spłukiwane i pisuary.

Ponadto do 31 grudnia 2018 roku przedłużone zostały kryteria na grupy wyrobów: bibułę, papier  gazetowy, papier zadrukowany, papier do kopiowania i papier graficzny.

W dniu 25 listopada 2016 roku Regulatory Committee przyjął na podstawie kwalifikowanej większości głosów następujące decyzje:

 • DECYZJA KOMISJI z dnia XXX ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla detergentów do prania,
 • DECYZJA KOMISJI z dnia XXX ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla detergentów do czyszczenia twardych powierzchni,
 • DECYZJA KOMISJI z dnia XXX ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla detergentów do ręcznego zmywania naczyń,
 • DECYZJA KOMISJI z dnia XXX ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla przyznawania oznakowania ekologicznego UE do detergentów do zmywarek,
 • DECYZJA KOMISJI z dnia XXX ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE przyznawania oznakowania ekologicznego UE do przemysłowych i instytucjonalnych detergentów do zmywarek,
 • DECYZJA KOMISJI z dnia XXX zmieniająca decyzję 2014/350 / UE ustanawiającą ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego wyrobom włókienniczym.

Ww. dokumenty w ciągu najbliższego półrocza przejdą wewnętrzne procedury KE oraz zostaną przetłumaczone na wszystkie języki unijne, zanim zostaną opublikowane przez Komisję Europejską.

Więcej informacji można uzyskać na stronie http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ