COBRABID BBC POŁĄCZONY Z PCBC S.A. - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 20/10/2017

Szanowni Klienci,

Z przyjemnością informujemy, iż Zakład Certyfikacji COBRABID-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. od października 2017 r. przeszedł w struktury Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. wraz z całym dotychczasowym zakresem usług w obszarze:

Wszystkie obowiązujące umowy o warunkach stosowania certyfikatu zgodności z formalnego punktu widzenia nie ulegają zmianie. Wystawione dla Państwa certyfikaty zgodności zachowują swoją moc i są ważne w niezmienionej formie do czasu ich wygaśnięcia, co oznacza, że mogą Państwo używać logo BBiC oraz znakować swoje wyroby znakami bezpieczeństwa i jakości na dotychczasowych zasadach.

Pracownicy Zakładu Certyfikacji również pozostają do Państwa dyspozycji w tym samym składzie, kontynuując pracę w strukturach PCBC S.A., a działalność związana z certyfikacją wyrobów będzie realizowana na bieżąco z zachowaniem płynności wydawania certyfikatów.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. to firma z blisko sześćdziesięcioletnim doświadczeniem w obszarze badań i certyfikacji wyrobów, a także certyfikacji systemów, certyfikacji osób oraz szkoleń. Doświadczenie i kompetencje PCBC S.A. gwarantuje profesjonalne i rzetelne podejście do współpracy z Klientami w każdym z tych obszarów.  Jako jedyny przedstawiciel Polski reprezentuje nasz kraj w pracach Komitetu Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego EUEB (European Union Ecolabelling Board). Kryteria certyfikacji mebli znakiem Ecolabel zostały zawarte w Decyzji Komisji (UE) 2016/1332 z dnia 28 lipca 2016 r.

Zapraszamy Państwa do dalszej współpracy pod auspicjami PCBC S.A.

 

INFORMACJA DLA DYREKCJI SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I PLACÓWEK EDUKACYJNYCH

Przypominamy, że dla wyrobów, które są objęte Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz. U. Nr 6 z dnia 22 stycznia 2003 r. poz. 69) tj. mebli szkolnych i przedszkolnych, sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie sal gimnastycznych i boisk, urządzeń rekreacyjno-sportowych stanowiących wyposażenie placów zabaw, odbiorcy tych wyrobów przy zakupie zobowiązani są do żądania od dostawców okazywania aktualnych certyfikatów zgodności z wymaganiami właściwych norm.

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ