Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 28/10/2018

W związku z dużym zainteresowaniem certyfikacją EU Ecolabel 28 listopada br. organizujemy kolejne Praktyczne warsztaty  – dokumentacja EU Ecolabel dla wybranych detergentów (środki do czyszczenia powierzchni twardych, detergenty do ręcznego zmywania naczyń)

Warsztaty skierowane są do osób:

 • odpowiedzialnych za wdrożenie i utrzymanie programu Ecolabel w przedsiębiorstwie,
 • technologów, pełnomocników, osób z działu jakości posiadających wiedzę o surowcach, recepturach i procesie produkcyjnym,
 • z działu zakupów utrzymujących kontakty z dostawcami surowców, opakowań,
 • z działu marketingu odpowiedzialnych za wizualne tworzenie etykiet, opakowań oraz budowanie wizerunku marki przyjaznej dla środowiska.

Warsztaty są ukierunkowane na przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie prawidłowego wypełniania dokumentacji wymaganej w procesie certyfikacji środków do czyszczenia powierzchni twardych i detergentów do ręcznego zmywania naczyń na EU Ecolabel.

Wskazane jest, aby uczestnicy przysłali wraz ze Zgłoszeniem na warsztaty własne pytania dotyczące tematu warsztatów, celem uzupełnienia treści warsztatów o zagadnienia, które najbardziej interesują uczestników.

Co można zyskać uczestnicząc w Warsztatach?

 • Praktyczną umiejętność w zakresie tworzenia i wypełniania wniosku, deklaracji surowców spójnej ze składem recepturowym, a także oceny pod względem aktualności kart charakterystyki otrzymanych od dostawców / producentów surowców zawierającej wszystkie wymagane elementy programowe.
 • Praktyczną umiejętność prowadzenia obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym Ecolabel.
 • Umiejętność samodzielnej weryfikacji poprawności przygotowanej własnej dokumentacji i dokumentacji otrzymywanej od dostawców/producentów

Praca/analiza na przykładowych dokumentach tworzonych na potrzeby warsztatów.

Program Warsztatów:

 1. Przypomnienie głównych wymagań Ecolabel dotyczących dokumentacji o której mowa w Decyzji Komisji (UE) nr 2017/1217 ustanawiającej kryteria oznakowania ekologicznego UE dla środków do czyszczenia powierzchni twardych oraz Decyzji Komisji (UE) nr 2017/1216 ustanawiającej kryteria oznakowania ekologicznego UE dla detergentów do ręcznego zmywania naczyń.
 2. Omówienie harmonogramu wdrożenia oraz kolejności kompletowania dokumentów.
 3. Przygotowanie Check-listy Wnioskodawcy.
 4. Karty charakterystyki – na co zwrócić uwagę?
 5. Praktyczne zasady przygotowania i wypełniania deklaracji w odniesieniu do poszczególnych kryteriów Decyzji Komisji (UE) nr 2017/1217 i Decyzji Komisji (UE) nr 2017/1217:
 • Kryterium 1: Toksyczność w stosunku do organizmów wodnych.
 • Kryterium 2: Biodegradowalność.
 • Kryterium 3: Zrównoważony środowiskowo wybór dostawców oleju palmowego, oleju z ziaren palmowych i pochodnych tych olejów.
 • Kryterium 4: Substancje objęte wyłączeniami i ograniczeniami.
 • Kryterium 5: Opakowanie.
 • Kryterium 6: Zdatność do użycia.
 • Kryterium 7: Informacje dla użytkowników.
 • Kryterium 8: Informacje widniejące na oznakowaniu ekologicznym UE.
 1. Przegląd arkusza kalkulacyjnego (Calculation sheet 2017).
 2. Omówienie najczęstszych błędów w dokumentacji.
 3. Weryfikacja poprawności graficznej i merytorycznej przedstawionych etykiet.
 4. Poprawne określenie zakresu certyfikacji Ecolabel.

Cena – 690 zł/os.

Warsztaty odbędą się w siedzibie PCBC S.A. – ZAPRASZAMY!

Pozostałe ważne informacje