EU ECOLABEL - ZMIANY W DECYZJACH KOMISJI w zakresie DETERGENTÓW - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 19/03/2019

Dnia 13.03.2019 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano Decyzję Komisji 2019/418, która zmienia niektóre zapisy poniższych Decyzji Komisji (UE) nr:

 • 2017/1214 – Detergenty do ręcznego zmywania naczyń (HDD)
 • 2017/1215 – Detergenty do zmywarek do naczyń do zastosowań przemysłowych i Instytucjonalnych (IIDD)
 • 2017/1216 – Detergenty do zmywarek do naczyń (DD)
 • 2017/1217 – Środki do czyszczenia powierzchni twardych (HSC)
 • 2017/1218 – Detergenty przeznaczone do prania (LD)
 • 2017/1219 – Detergenty przeznaczone do prania do zastosowań przemysłowych i Instytucjonalnych (IILD)

Główne zmiany:

 • Przedłużono okres przejściowy dla Uniwersalnych środków czyszczących i środków do czyszczenia powierzchni twardych (Decyzja Komisji nr 2011/383/UE) do 30.06.2019 r.
 • Usunięto odstępstwo w odniesieniu do kwasu ε-ftalimidoperoksyheksanowego (PAP) przewidzianego w detergentach przeznaczonych do prania.
 • Zmieniono zasady obliczania CDV w odniesieniu do niektórych substancji.
 • Zmieniono definicję pojęcia „bez ograniczeń”.
 • Zastąpiono Tabelę odstępstw nową w odniesieniu do detergentów przeznaczonych do prania.

W sprawie szczegółowych informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy do kontaktu:

Magdalena Jabłońska      tel. + 48 22 46 45 207     mjablonska@pcbc.gov.pl

Więcej o oznakowaniu Ecolabel na stronie – https://www.pcbc.gov.pl/pl/ecolabel

 

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ