GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – NOWY ROZDZIAŁ DLA WYROBÓW Z OZNAKOWANIEM ECOLABEL I ORGANIZACJI Z EMAS - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 24/07/2017

Program oznakowania ekologicznego ECOLABEL UE oraz Program eko-zarządzania i audytu EMAS (the Eco-Management and Audit Scheme) to dwa główne narzędzia w gospodarce środowiskowej o obiegu zamkniętym, których oceną zajmowała się w ostatnim czasie Komisja Europejska.

Skupiono się na badaniu efektywności i skuteczności funkcjonowania obu tych dobrowolnych programów, a wnioski z przeprowadzonych analiz zostały opublikowane 30 czerwca br. w tzw. sprawozdaniu REFIT (więcej informacji na stronie http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm).

ecolabel

ECOLABEL UE to dobrowolna etykieta promująca dbałość o środowisko, zawierająca wiarygodną i rzetelną informację dla konsumentów. Wyróżnia 10-20% najlepszych pod względem środowiskowym produktów na rynku.

Komisarz ds. Środowiska Karmenu Vella stwierdził: „Ecolabel UE jest zieloną marką, której można zaufać, a system jest odpowiednio dostosowany do potrzeb. Konsumenci dbający o środowisko mogą oczekiwać kolejnych 25 lat wysokiej jakości ekologicznych wyrobów”.

W dzisiejszych czasach, kiedy półki sklepowe uginają się pod ciężarem różnorodnych towarów, oznaczenia tego typu są dla konsumentów cenną wskazówką ułatwiającą decyzje zakupowe.

Jak bowiem pokazują badania przeprowadzone w ramach Eurobarometru na terenie UE, narzędzia pro-środowiskowe takie jak etykieta ECOLABEL UE, działają w kontekście ogólnego poparcia społecznego na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji: 77% populacji wskazuje, że są oni skłonni zapłacić więcej za produkty przyjazne dla środowiska, jeśli uważają, że są oznakowane w wiarygodny sposób.

Zmiany w programie ECOLABEL UE

Aby uczynić unijny program oznakowania ekologicznego ECOLABEL UE bardziej efektywnym i stymulującym wzrost, Komisja zawarła w ww. sprawozdaniu zamierzenie ścisłego powiązania pokrewnych grup produktów w procesie nowelizacji programu, np. wyrobów papierniczych tj.: papier gazetowy, bibuła, papier zadrukowany, mając na względzie wzmocnienie komunikacji, zmniejszenie kosztów administracyjnych oraz poprawę spójności między oznakowaniem ekologicznym Ecolabel UE a etykietami krajowymi / regionalnymi. Niektóre grupy produktów o ograniczonym zainteresowaniu zostaną wycofane. Do takich należą np. armatura sanitarna, czy urządzenia do przetwarzania obrazu.

 EMAS to dobrowolny system zarządzania dla firm i innych organizacji dążących do poprawy jakości środowiska. Obejmuje wszystkie sektory gospodarki i usług i ma zastosowanie na całym świecie.

Organizacje zarejestrowane w programie EMAS, zwłaszcza te związane z produkcją energii, potwierdziły, iż działania na rzecz efektywności energetycznej mogą przynieść znaczne oszczędności (zgodnie z wyliczeniami, oszczędności wszystkich organizacji zarejestrowanych w EMAS wyniosły około 1,3 mld Euro w ciągu dwóch lat). Oszczędności te wynikają m. in. z redukcji opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska dzięki przystąpieniu do programu EMAS.

Dodatkowe korzyści dla zarejestrowanych organizacji EMAS

W opublikowanym dokumencie REFIT, Komisja potwierdziła ponadto swoje zobowiązanie do współpracy z państwami członkowskimi w celu bardziej ukierunkowanego i skutecznego wdrożenia obu systemów, tj. EMAS i ECOLABEL UE.  W przypadku EMAS Komisja będzie dążyć do zwiększenia wartości dodanej wynikających z rejestracji w systemie.  Można się będzie zatem spodziewać dodatkowych korzyści dla zarejestrowanych organizacji EMAS, m.in. zmniejszenia obciążeń administracyjnych poprzez zapewnienie większej ulgi regulacyjnej, lepszą integrację EMAS z planem ekologicznym dla małych i średnich przedsiębiorstw (Green Action Plan for SMEs), etc.

Ocena REFIT podkreśliła również zobowiązanie państw członkowskich do wsparcia programów ECOLABEL UE i EMAS jako decydującego czynnika sukcesu w zakresie ochrony środowiska. Komisja zamierza zwrócić się w przyszłości do państw członkowskich z prośbą o potwierdzenie swojego  zaangażowania w kontynuowanie obu programów i wdrożenia proponowanych środków.

Komisja Europejska, zarządzająca programem ECOLABEL UE i EMAS, wydaje rocznie 2 000 licencji na 44 000 produktów z oznakowaniem ekologicznym Ecolabel UE oraz 4 000 licencji dla organizacji uczestniczących w programie EMAS w 7 500 lokalizacjach.

 

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/policy/fitness_check_en.htm

 

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ