Kolejne rozszerzenie zakresu akredytacji dla Oddziału PCBC S.A. w Gdańsku - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 21/02/2019

Miło nam poinformować, że w wyniku przeprowadzonego przez Polskie Centrum Akredytacji procesu oceny, Oddział PCBC S.A. w Gdańsku uzyskał rozszerzenie akredytacji w następującym zakresie:

W systemie europejskim:

– geotekstylia (PN-EN 13361, PN-EN 13362, PN-EN 13491, PN-EN 13492, PN-EN 13493);

– prefabrykaty – elementy fundamentów (PN-EN 14991);

– domieszki do betonu (PN-EN 934-2, PN-EN 934-3);

– wyroby do naprawy i zabezpieczenia betonu (PN-EN 1504-4, PN-EN 1504-5).

W systemie krajowym:

– prefabrykowane zestawy/systemy belkowopustakowe, geotekstylia, wapno budowlane, spoiwa hydrauliczne do mieszanek stosowanych na podbudowy dróg oraz do stabilizacji podłoża, inne spoiwa budowlane, budowlane kleje konstrukcyjne (produkowanych w oparciu o AT / KOT) oraz o mieszanki związane spoiwem hydraulicznym (PN-EN 14227-1, PN-EN 14227-2, PN-EN 14227-3, PN-EN 14227-4, PN-EN 14227-5).

Więcej informacji na temat procesów certyfikacji/nadzoru wyrobów budowlanych można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Oddziałem PCBC w Gdańsku, Zespół ds. Certyfikacji Wyrobów Budowlanych

Karolina Otta-Ptach – Kierownik Zespołu

tel.: 727034821, e-mail: kottaptach@pcbc.gov.pl

Zapraszamy do współpracy!

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ