Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Utworzono: 25/07/2017

RADA NADZORCZA Spółki Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i 2018 spółki.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  • badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
  • badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Zainteresowane firmy audytorskie proszone są o złożenie pisemnych ofert w terminie do dnia 15 września 2017 r., do godz. 15.00.

Więcej informacji: Komunikat Rady Nadzorczej dot. składania ofert na badanie sprawozdania finansowego 2017 i 2018

Pozostałe ważne informacje