Modernizacja gospodarstw rolnych - Dodatkowe punkty dla gospodarstw ekologicznych - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 26/02/2018

Od 19 lutego do 20 marca br. trwa nabór wniosków na modernizację gospodarstw rolnych w obszarze „D”.

Wnioski  należy składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce realizacji inwestycji.

Można uzyskać dofinansowanie do 500 tys. zł na budowę lub przebudowę obiektów gospodarskich lub do 200 tys. zł na zakup maszyn i na rozwój wybranych gałęzi produkcji zwierzęcej.

Więcej informacji na stronie: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-41-modernizacja-gospodarstw-rolnych.html

W ocenie wniosków bierze się pod uwagę również metody gospodarowania stosowane w gospodarstwie. Prowadzenie produkcji ekologicznej na połowie lub więcej areału gospodarstwa zapewnia dodatkowe punkty.

PCBC S.A. prowadzi certyfikację rolnictwa ekologicznego w pełnym zakresie na podstawie upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o numerze PL-EKO-06.

Zapraszamy do współpracy!!

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ