Nagrody ekologiczne UE - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 07/03/2022

Logo wspolnotowego oznaczenia rolnictwa ekologicznegoRozwój rolnictwa ekologicznego przyczynia się do ograniczenia stosowania nawozów chemicznych, pestycydów i środków przeciwdrobnoustrojowych oraz ma pozytywny wpływ na nasz klimat, środowisko, bioróżnorodność i dobrostan zwierząt.

Dlatego produkcja ekologiczna została uznana za kluczową w osiąganiu Europejskiego Zielonego Ładu , strategii „od pola do stołu ” oraz strategii na rzecz różnorodności biologicznej.

Komisja Europejska wyznaczyła sobie cel „co najmniej 25% gruntów rolnych UE objętych rolnictwem ekologicznym do 2030 r.”

Aby wesprzeć realizację tego celu, w marcu 2021 r. Komisja przyjęła plan działania dotyczący rozwoju produkcji ekologicznej, który w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia świadomości społecznej na temat produkcji ekologicznej.

Nagrody ekologiczne UE

W planie działania przewidziano m.in. wprowadzenie corocznych nagród za doskonałe wyniki w dziedzinie ekologicznego łańcucha dostaw. Nagrody mają wyróżnić najlepsze i najbardziej innowacyjne podmioty ekologiczne przyczyniające się do zmniejszenia wpływu rolnictwa na środowisko i klimat.

Konkurs obejmuje 8 nagród w 7. ekologicznych kategoriach.

 

Kto może się zgłosić?

Osoby/podmioty lub instytucje działające ekologicznie, z ciekawym projektem, który zwiększa przystępność cenową lub dostępność produktów ekologicznych w UE. Promotorzy projektu muszą mieć siedzibę lub miejsce zamieszkania w UE. Zgłoszenia projektów należy wysyłać w jednym z języków urzędowych UE, a same projekty muszą być realizowane w UE.

Zgłoszenia należy nadsyłać od 25 marca 2022 r. do 8 czerwca 2022 r.

Szczegóły dostępne tutaj – https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_pl#awardceremony

Uroczystość wręczenia nagród

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 23 września 2022 r., w Dniu Rolnictwa Ekologicznego w UE. Jeśli okoliczności pozwolą na organizację uroczystości wręczenia nagród na miejscu, zwycięzcy zostaną zaproszeni do Brukseli.

W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Copa-Cogeca oraz europejskiej grupy IFOAM.

Laureaci będą mogli przedstawić swoje projekty szerszej publiczności.

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ