NORMA ISO 14001:2015 – NOWELIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU ŚRODOWISKOWEGO - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 12/06/2017

Aktualizacja normy ISO 14001

Po ponad 20 latach od pierwszego wydania, 15 września 2015 r. weszło w życie nowe, trzecie już wydanie Normy ISO 14001.

Myślą przewodnią aktualizacji normy ISO 14001 jest ściślejsze powiązanie Systemu Zarządzania Środowiskowego z codziennym funkcjonowaniem organizacji i zwrócenie tym samym uwagi na kluczową kwestię postrzegania ochrony środowiska: jako źródła szans i korzyści dla przedsiębiorstwa, a nie kłopotliwego obowiązku.

Prowadzenie biznesu zgodnie z systemem zarządzania środowiskowego to efektywne wykorzystanie zasobów i wizerunek firmy, dla której zrównoważony rozwój i poszanowanie środowiska naturalnego to priorytet w biznesie.

Jakie wymagania stawia znowelizowana norma ISO 14001?

Najbardziej widoczną zmianą w stosunku do poprzedniego wydania normy z 2004 r. jest zmiana struktury wymagań, którą dostosowano do układu wymagań innych norm dotyczących systemu zarządzania, np. ISO 9001.

Aktualnie obejmuje ona 7 grup:

 • Kontekst działania organizacji
 • Przywództwo
 • Planowanie
 • Narzędzia wsparcia
 • Działania operacyjne
 • Ocena wyników
 • Doskonalenie

Największy nacisk został położony na kontekst działania organizacji rozumiany jako koncepcja strategicznego zarządzania środowiskiem, czyli dostosowania nie tylko polityki środowiskowej, ale całego systemu zarządzania organizacji do otoczenia firmy i okoliczności wpływających na jej funkcjonowanie. Ma to na celu zidentyfikowanie oraz zwiększenie korzyści zarówno dla organizacji, jak i dla środowiska.

Istotna jest zatem identyfikacja wszystkich współdziałających z organizacją podmiotów oraz analiza ich potrzeb i oczekiwań, które organizacja powinna potraktować jako obowiązujące wymagania.

W zapisach normy pojawiła się również konieczność uwzględnienia perspektywy całego cyklu życia wyrobów i usług i rozważenia, które z etapów ich cyklu życia mogą być kontrolowane lub podlegają wpływowi organizacji.

Dobrą wiadomością dla organizacji jest to, że nowa norma ISO 14001 przykłada mniejszą wagę do tworzonej dokumentacji SZŚ (zrezygnowano m. in. z obowiązku dokumentowania procedur). Wpisuje się to w generalne założenie, że obowiązki dokumentacyjne są narzędziem do osiągnięcia rzeczywistego celu jakim jest optymalizacja oddziaływania na środowisko i minimalizacja ryzyka, a nie zasadniczym elementem SZŚ. Elastyczne podejście daje możliwość uproszczenia i dostosowania dokumentacji systemowej do specyfiki organizacji.

ISO 14001:2015  poprzez podejście do środowiska stawia na zrównoważony rozwój w biznesie, a główne zmiany dotyczą:

 • Nacisku na przywództwo
 • Koncentracji na zarządzaniu ryzykiem
 • Nacisku na cele, pomiar i zarządzanie zmianą
 • Komunikacji i świadomości
 • Mniejszej ilość wymogów o charakterze nakazów

Norma ISO 14001 – szanse dla organizacji

System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 przynosi szereg korzyści nie tylko w szerokim rozumieniu dbałości o środowisko i troski o zasoby Ziemi, ale również pomaga tysiącom komercyjnie działających organizacji w ich lepszym funkcjonowaniu. Zrównoważony rozwój usprawnia działanie przedsiębiorstw, może wpłynąć na wzrost udziałów w rynku i tym samym sprzedaży, co przekłada się na poprawę wyników finansowych.

Kiedy należy przejść na nową normę ISO 14001?

Nowelizacja normy ukazała się we wrześniu 2015 r. Od tej daty obowiązuje trzyletni okres przejściowy, co oznacza, że we wrześniu 2018 r. wszystkie certyfikaty wydane na zgodność z ISO 14001:2004 stracą swoją ważność i nie będą już uznawane.

Organizacje, które rzetelnie podchodziły do utrzymania systemu zarządzania środowiskowego w poprzedniej wersji nie powinny mieć większych problemów z dostosowaniem swojego systemu do nowych wymagań, jednakże już teraz zachęcamy Państwa do rozpoczęcia przygotowań do przejścia na nową normę ISO 14001:2015 tak, aby wszystkie konieczne zmiany systemu można było solidnie zaplanować i w pełni zrealizować.

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia dogodnego dla Państwa terminu audytu:

Zespół ds. Sprzedaży i Promocji

email: sprzedaz@pcbc.gov.pl

Jeśli chcieliby Państwo zapoznać się szczegółowo z wymaganiami normy ISO 14001:2015 serdecznie zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach.  Prowadzimy je również w systemie szkoleń zamkniętych, każdorazowo dobierając metody szkoleniowe oraz warunki uczestnictwa pod Państwa indywidualne potrzeby.

Zespół ds. Szkoleń

email: kpostek@pcbc.gov.pl

 

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ