Nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 ustanawiające przepisy dot. udostępniania na rynku produktów nawozowych UE - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 08/07/2019

Dnia 26 czerwca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała niecierpliwie wyczekiwane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.

Rozporządzenie ustanawia zasady wprowadzania do obrotu organicznych oraz mineralnych nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin, środków wapnujących, polepszaczy gleby, podłóż do upraw i biostumulatorów.

Szeroko dyskutowany limit zawartości kadmu w nawozach fosforowych został ustalony na poziomie 60 mg/kg nawozu.

Rozporządzenie będzie stosowane w całości od dnia 16 lipca 2022 r. natomiast jego część dotycząca notyfikacji jednostek oceniających zgodność wejdzie w życie już od dnia 16 kwietnia 2020 r.

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ