Nowe zasady wydawania certyfikatów dla producentów ekologicznych - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 04/01/2023

Informujemy, że od dnia 01.01.2023 r. certyfikaty zgodności dla wszystkich producentów ekologicznych, będą wydawane wyłącznie w formie elektronicznej, przy użyciu zintegrowanego skomputeryzowanego systemu (system TRACES).

W związku z powyższym od tego roku certyfikaty zgodności w formie papierowej nie będą już wydawane.

Wykaz wydanych certyfikatów dostępny jest na stronie:

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/index.

Certyfikaty wydane w 2022 roku pozostaną na stronie internetowej jednostki certyfikującej, wyłącznie do czasu wydania nowego certyfikatu w systemie TRACES.

(Podstawa prawna: art. 1 lit b Rozp. wykonawcze Komisji (UE) 2021/2119 z dnia 1 grudnia 2021 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące niektórych rodzajów dokumentacji i deklaracji wymaganych od podmiotów i grup podmiotów oraz dotyczące środków technicznych służących wydawaniu certyfikatów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1378 w odniesieniu do wydawania certyfikatów podmiotom, grupom podmiotów i eksporterom w państwach trzecich), certyfikaty, o których mowa w art. 35 ust. 1 Rozporządzenia 2018/848)

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ