Nowy formularz Zgłoszenia działalności oraz odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 08/07/2022

W związku z wejściem w życie ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej został zaktualizowany formularz Zgłoszenia działalności oraz uległa zmianie procedura postępowania ze Zgłoszeniem działalności.

Od dnia 07.07.2022 r. Zgłoszenie działalności dokonuje się Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych za pośrednictwem jednostki certyfikującej. Jednostka, po weryfikacji, przekazuje skan formularza Zgłoszenia do WIJHARS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby producenta.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce: Rolnictwo ekologiczne/Zgłoszenie działalności

Informujemy, również że na stronie internetowej GIJHARS w zakładce: https://www.gov.pl/web/ijhars/odstepstwa-od-warunkow-produkcji-ekologicznej zostały zamieszczone obowiązujące od dnia 07.07.2022 r. formularze dotyczące odstępstw od warunków produkcji ekologicznej.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej gdzie na bieżąco zamieszczane są aktualne informacje.

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ