Obowiązek certyfikacji betonu towarowego, rozszerzenie zakresu akredytacji i notyfikacji - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 12/02/2019

Przypominamy, że od 1 lipca 2019 na mocy Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2018 poz.1233) wprowadzono obowiązek znakowania przez producentów betonu towarowego wyrobów znakiem budowlanym B.

W związku z tym producent betonu towarowego powinien posiadać krajowy certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji, na podstawie którego wystawi krajową deklarację właściwości użytkowych i oznakuje wyrób znakiem budowlanym B.

Miło nam również poinformować, że w wyniku przeprowadzonego przez Polskie Centrum Akredytacji procesu oceny, uzyskaliśmy rozszerzenie akredytacji  o krajowe uzupełnienie do PN-EN 206 (norma PN-B-06265) oraz o certyfikację zgodności zakładowej kontroli produkcji prefabrykatów z betonu (elementy ścian oraz schody).

Ponadto PCBC S.A. zostało notyfikowane Komisji Europejskiej i państwom członkowskim jako kompetentne do wykonywania procesu certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji płyt kanałowych (zgodnie z PN-EN 1168).

Więcej informacji na temat procesów certyfikacji/nadzoru wyrobów budowlanych można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Oddziałem PCBC w Gdańsku,

Zespół ds. Certyfikacji Wyrobów Budowlanych 

Karolina Otta-Ptach – Kierownik Zespołu                      

tel.: 727034821, e-mail: kottaptach@pcbc.gov.pl

Zapraszamy do współpracy!

 

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ