Obowiązek informacyjny dla podmiotów dokonujących obrotu towarami o znaczeniu strategicznym - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 03/03/2022

Przypominamy, że podmioty dokonujące obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w ramach zezwoleń generalnych podlegają obowiązkowi informacyjnemu zgodnie z Art. 26. 1. Ustawy z 29.11.2000 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 509)

W jakim terminie należy przekazać informacje?

Podmiot dokonujący obrotu w ramach zezwoleń generalnych jest obowiązany przekazać organowi kontroli obrotu coroczną informację o realizacji tego obrotu, w terminie do końca I kwartału następnego roku (tj. do 31 marca br.). Zawartość sprawozdania określa Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 3.04.2018 r. (Dz.U. z 2018 poz.747)

Jakie informacje należy przekazać?

Podmioty dokonujące wywozu lub transferu wewnątrzunijnego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów o znaczeniu strategicznym w ramach zezwolenia generalnego przekazują organowi kontroli obrotu następujące informacje o realizacji tego obrotu:

1) określenie zezwolenia generalnego, w którego ramach dokonano obrotu;

2) opis towaru oraz jego oznaczenie;

3) numer kontrolny towaru;

4) ilość towaru oraz jego wartość określoną w walucie, w jakiej dokonano obrotu;

5) daty obrotu;

6) nazwę i adres eksportera lub dostawcy oraz importera lub odbiorcy;

7) nazwę i adres pośrednika;

8) końcowe przeznaczenie i oznaczenie końcowego użytkownika;

9) dowód, że informacja na temat ograniczeń eksportowych związanych z zezwoleniem na transfer została przekazana odbiorcy towaru o znaczeniu strategicznym.

Natomiast podmioty świadczące pomoc techniczną dotyczącą towarów o znaczeniu strategicznym w ramach zezwolenia generalnego przekazują organowi kontroli obrotu następujące informacje o realizacji tego obrotu:

1) określenie zezwolenia generalnego, w którego ramach dokonano obrotu;

2) opis pomocy technicznej;

3) opis towaru, którego dotyczy pomoc techniczna, oraz jego oznaczenie;

4) numer kontrolny towaru, którego dotyczy pomoc techniczna;

5) nazwę i adres eksportera lub dostawcy oraz importera lub odbiorcy;

6) końcowe przeznaczenie i oznaczenie końcowego użytkownika

Ważne:

Firmy, które nie wypełnią obowiązku informacyjnego narażone są na karę pieniężną w wysokości do 50 000 zł.(art. 39 Ustawy z 29.11.2000 r.), którą w drodze decyzji administracyjnej może wymierzyć organ kontroli obrotu (Podstawa prawna – Art.26 ust. 1 Ustawy z 29.11.2000 r.)

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ