PCBC NOTYFIKOWANE DO WYKONYWANIA BADAŃ REAKCJI NA OGIEŃ - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 29/11/2017

Nasze Laboratorium Wyrobów Budowlanych zostało notyfikowane Komisji Europejskiej i państwom członkowskim jako kompetentne do wykonywania badań reakcji na ogień metodami określonymi w normach:

  • PN-EN ISO 1182  Badania reakcji na ogień wyrobów – Badanie niepalności
  • PN-EN ISO 11925-2  Badania reakcji na ogień – Zapalność wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia – Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia
  • PN-EN ISO 1716  Badania reakcji na ogień wyrobów – Określanie ciepła spalania brutto (wartości kalorycznej)

Jest to notyfikacja o charakterze horyzontalnym w zakresie zasadniczej charakterystyki, dla której nie jest wymagane odniesienie do stosowanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej.

Powyższe oznacza, że dla każdego wyrobu budowlanego objętego zharmonizowaną specyfikacją techniczną, dla którego przewidziano system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 3, nasze laboratorium może wykonać badanie reakcji na ogień metodami określonymi w wymienionych normach.

Więcej szczegółowych informacji na temat badań prowadzonych w Laboratorium Wyrobów Budowlanych można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z naszymi specjalistami:

Anną Dąbrowską                            tel.: 503718521, e-mail: anna.dabrowska@pcbc.gov.pl

Szymonem Gładyszem                 tel.: 585110627, e-mail: sgladysz@pcbc.gov.pl

 

 

Zapraszamy do współpracy!

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ