PCBC S.A. -  Jednostka Notyfikowana w zakresie Rozporządzenia MDR! - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 25/09/2022

Z radością informujemy, że długo wyczekiwane przez nas oficjalne potwierdzenie kompetencji PCBC S.A. do realizacji procesów wg nowych wytycznych Rozporządzenia MDR stało się faktem.

Jako druga jednostka w Polsce uzyskaliśmy notyfikację w zakresie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.

Oficjalny wpis w bazie NANDO dostępny na stronie [link]

To sukces całego Zespołu PCBC S.A. a w szczególności pracowników Zakładu ds. Certyfikacji Wyrobów Medycznych, który wykazał się ogromnym zaangażowaniem i wiedzą na najwyższym poziomie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie: archiwum PCBC.S.A.

 

Serdecznie im za to dziękujemy a klientów zapraszamy do współpracy w zakresie certyfikacji wyrobów m

edycznych.

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ