PCBC S.A. jest licencjonowaną jednostką certyfikacyjną Fundacji FSSC 22000 - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 20/10/2016

Miło nam poinformować, że 4 października br. otrzymaliśmy od Czech Accreditation Institute (CAI) zaktualizowany certyfikat akredytacji, upoważniający do certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z programem certyfikacji FSSC 22000 z uzwględnieniem wymagań PKN-ISO/TS 22003:2015-06. Certyfikat po raz pierwszy został wydany 16.05.2014 r. i uprawnia PCBC S.A. do wydawania akredytowanych certyfikatów w obszarze FSSC 22000 w następujących kategoriach i podkategoriach łańcucha żywnościowego:

 • C – Produkcja żywności:
 • CI – Przetwórstwo łatwo psujących się wyrobów pochodzenia zwierzęcego;
 • CII – Przetwórstwo łatwo psujących się wyrobów pochodzenia roślinnego;
 • CIII – Przetwórstwo łatwo psujących się wyrobów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (wyroby mieszane);
 • CIV – Przetwórstwo wyrobów trwałych w temperaturze otoczenia;
 • K – Produkcja środków (bio)chemicznych.

Co to jest system FSSC 22000?

FSSC 22000 jest to standard dotyczący bezpieczeństwa żywności, który jest oparty o wymagania ISO 22000 i Specyfikację Techniczną ISO/TS 22002 opisującą programy wstępne PRP mające zastosowanie do odpowiednich sektorów przemysłu i stanowiących rozwinięcie punktu 7.2 ISO 22000, jak również dostarczające dodatkowych gwarancji dla oczekiwań sieci handlowych.

FSSC 22000 – Food Safety System Certification 22000 jest w pełni zatwierdzony przez GFSI (Global Food Safety Initiative) i uznawany na równi z certyfikatami BRC (British Retail Consortium) i IFS (International Food Standard).

Podstawowym celem FSSC 22000 jest poprawa standardów bezpieczeństwa żywności, które mają za zadanie budować zaufanie klientów. Osiągnięcie tego celu będzie korzystne dla wszystkich podmiotów łańcucha żywnościowego

Korzyści z posiadania certyfikatu FSSC 22000 jest wiele, m.in.:

 • Zwiększenie zaufania do jakości żywności;
 • Zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia;
 • Wzmocnienie zaufania klientów i urzędów kontrolnych do wytwarzanych produktów;
 • Umocnienie marki producenta;
 • Łatwa integracja z istniejącymi systemami zarządzania jakością, takimi jak ISO 9001 czy ISO 22000;
 • Certyfikat, który dzięki uznawalności GFSI, może zostać uznany przez kontrahentów (również sieci handlowe) na równi z certyfikatami BRC i IFS;
 • Obniżenie kosztów eksploatacji poprzez ciągłe doskonalenie procesów;
 • Lepsze zarządzanie ryzykiem;
 • Wzrost efektywności produkcji;
 • Potwierdzenie zgodności z polskim i międzynarodowym prawem żywnościowym;
 • Wzrost konkurencyjności na rynku międzynarodowym;
 • Wzrost zaufania kontrahentów oraz dostawców.

Zapraszamy do współpracy w zakresie certyfikacji FSSC 22000.

Zakład ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania

Danuta Orleańska

tel: 22 46 45 510

e-mail: dorleanska@pcbc.gov.pl

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ