POLSKA NAGRODA JAKOŚCI 2018 - ZAPROSZENIE - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 06/12/2017

Będąc współorganizatorem konkursu Polskiej Nagrody Jakości, wraz z Krajową Izbą Gospodarczą i Polskim Forum ISO 9000, serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji tego wydarzenia.

Polska Nagroda Jakości to wyróżnienie przyznawane przedsiębiorstwom za wdrażanie koncepcji zarządzania przez jakość – TQM (Total Quality Management) już od ponad 20 lat.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu:

XXIV edycji konkursu Polska Nagroda Jakości – 2018  (WARUNKI KONKURSU)

Koncepcja Polskiej Nagrody Jakości jest oparta na Modelu Znakomitości EFQM (Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością). Model ten to kryteria nowoczesnej, światowej koncepcji zarządzania organizacją – Total Quality Management (TQM). W Polsce ta koncepcja została nazwana „Zarządzanie przez Jakość” – ZPJ.

Od początku ustanowienia tej nagrody cieszy się ona dużym zainteresowaniem zarówno przedsiębiorców jak i organizacji samorządowych i publicznych.

Polska Nagroda Jakości ma za zadanie promowania nowoczesnych metod zarządzania, które pozwolą naszym organizacjom osiągać sukces na rynku krajowym i międzynarodowym.

Wręczenie nagród nastąpi, jak co roku, w listopadzie 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

 
XII edycji konkursu Znakomity Przywódca – 2018  (WARUNKI KONKURSU)

Model „Znakomite Przywództwo” to jakościowe zasady dla Menadżerów – Liderów, którzy stosując je są zdolni prowadzić organizację do nowych wyzwań i osiągać wraz z załogą wyróżniające się wyniki.

Znakomite Przywództwo, czyli realizacja przywództwa, to ustalanie celów i kierunków rozwoju organizacji, wspieranie ich realizacji oraz kontrola uzyskiwanych efektów.

Celem Modelu „Znakomite Przywództwo” jest wdrażanie zasad, które pomogą tworzeniu oraz promowaniu w Polsce wybitnych Menadżerów – Liderów – świata nauki, praktyki, polityki i masmediów, którzy swoją codzienną pracą będą przyczyniać się do rozwoju polskiej gospodarki, polityki, samorządności, nauki, kultury oraz będą wdrażać i upowszechniać nowoczesne metody zarządzania, a tym samym przyczyniać się do poprawy jakości życia polskich obywateli.

IX edycji konkursu Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania (WARUNKI KONKURSU)

Model „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania” to jakościowe zasady dla Pełnomocników, którzy stosując je są zdolni doskonalić systemy zarządzania i osiągać wraz z kierownictwem i załogą wyróżniające się wyniki.

Znakomite Pełnomocnictwo, czyli realizacja przywództwa w zarządzaniu systemami jakości, to ustalanie celów i kierunków rozwoju systemów zarządzania, wspieranie ich realizacji oraz kontrola uzyskiwanych efektów.

Celem Modelu „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania” jest wdrażanie zasad, które pomogą doskonaleniu oraz promowaniu w Polsce wybitnych Liderów tych systemów, którzy swoją codzienną pracą przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki, polityki, samorządności, nauki, kultury oraz wdrażają i upowszechniają w swoich organizacjach nowoczesne metody zarządzania, a tym samym przyczyniają się do poprawy jakości działalności organizacji.

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ