Praktyczny przewodnik po ISO 37001 - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 29/08/2022

ISO 37001:2016 – Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi – Praktyczny przewodnik

Zainteresowanie wdrożeniem i certyfikacją systemów zarządzania działaniami antykorupcyjnymi zgodnie z wymaganiami normy ISO 37001:2016 stale rośnie. Według danych z ISO – The ISO Survey liczba certyfikatów ISO 37001:2016 wzrosła w 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego o ponad 400 %.

 Przekupstwo jest jednym z najbardziej kosztownych i destrukcyjnych problemów światowej gospodarki, rujnującym społeczności i podważającym zaufanie publiczne.
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO oferuje organizacjom normę ISO 37001: 2016 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi – Wymagania i wytyczne stosowania, która pomaga organizacjom wprowadzić odpowiednie środki mające na celu  zapobieganie korupcji oraz kultywowanie kultury uczciwości i przejrzystości. Skuteczne i rzetelne stosowanie normy może również zminimalizować odpowiedzialność organizacji w przypadku podejrzenia jakiegokolwiek wykroczenia, poprzez wykazanie, że nie akceptuje ona przekupstwa i wdrożyła wszelkie możliwe środki w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa jego wystąpienia.

Skuteczna polityka antykorupcyjna jest ogromną siłą organizacji w walce z przekupstwem, osadzając kulturę uczciwości i przejrzystości u podstaw jej procesów. Opublikowany 31 maja 2021 r., wspólnie przez ISO i UNIDO, podręcznik zatytułowany ISO 37001:2016 – Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi – Praktyczny przewodnik (ISO – ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems — A practical guide) pomaga użytkownikom wdrożyć skuteczny system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi zgodnie z normą ISO 37001:2016.

Co zawiera Praktyczny Przewodnik ISO 37001?

Zawiera on szczegółowe wskazówki i porady dotyczące przekupstwa oraz środków, jakie mogą być podjęte w organizacji, aby je wyeliminować. Dostarcza cennych informacji o tym, jak rozpocząć pracę ze standardem, co należy zrobić, aby wdrożyć środki i jak można je dostosować do konkretnego kontekstu i potrzeb organizacji.

Podręcznik zawiera także przykłady i porady, w jaki sposób można spełnić wymagania normy, poparte licznymi studiami przypadków, porównaniami z innymi uznanymi na arenie międzynarodowej narzędziami antykorupcyjnymi oraz listę dokumentów uzupełniających, które mogą być pomocne.

Dla kogo opracowany został Praktyczny Przewodnik ISO 37001?

Chociaż ISO 37001 można zastosować w odniesieniu do wszystkich rodzajów organizacji, podręcznik został opracowany przede wszystkim, aby pomóc nowym, istniejącym i potencjalnym użytkownikom ISO 37001, w tym w małym i średniej wielkości organizacjom, które nie mają takich zasobów jak większe organizacje.

Podręcznik został podzielony na kilka rozdziałów, aby ułatwić czytelnikom korzystanie, a mianowicie:

  • O systemach zarządzania – Opisuje, czym są systemy zarządzania i dlaczego organizacja powinna je ustanowić.
  • O przekupstwie – Zawiera przegląd rodzajów przekupstwa i uzasadnia, dlaczego organizacja powinna wdrożyć środki w celu zapobiegania i wykrywania przekupstwa w swojej praktyce;
  • Jak zacząć – Praktyczne porady dotyczące różnych możliwości wprowadzenia systemu zarządzania antykorupcyjnego w organizacji lub aktualizacji istniejącego systemu.
  • Wymagania ISO 37001 – Główna część podręcznika opracowana, aby pomóc czytelnikom lepiej zrozumieć specyficzne wymagania normy ISO 37001 wraz z przykładami i sugestiami, jak spełnić te wymagania.

Ponadto, podręcznik zawiera:

  • Załącznik I Krótki opis różnych opcji oceny i certyfikacji
  • Załącznik II Schematy i szablony elementów ISO 37001
  • Załącznik III Porównanie ISO 37001 z głównymi uznanymi na arenie międzynarodowej narzędziami antykorupcyjnymi
  • Załącznik IV Studia przypadków, ilustrujące pytania praktyczne, które powstają podczas wdrażania ISO 37001.

Jakie korzyści przynosi organizacji wprowadzenie i certyfikacja systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi?

Wprowadzenie systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi przynosi organizacji wymierne korzyści. Pozwala zidentyfikować potencjalne zagrożenia korupcyjne i ocenić ryzyka z nimi związane, a przede wszystkim wdrożyć mechanizmy zapobiegające lub ograniczające możliwość wystąpienia zdarzeń korupcyjnych, co wpływa na wzrost poczucia bezpieczeństwa ludzi pracowników na wszystkich szczeblach organizacji.

Ocena skuteczności i efektywności wdrożonych rozwiązań antykorupcyjnych w organizacji,  potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezależną, uznaną jednostkę certyfikującą jest dodatkowym atutem, zapewniającym wzrost społecznego zaufania do organizacji posiadającej certyfikat.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. jest wiodącą jednostką certyfikującą systemy zarządzania, posiadającą akredytację PCA (certyfikat AC 019) w zakresie szeregu norm, w tym normy ISO 37001:2016.

Certyfikacja systemu zarządzania ISO 37001 przeprowadzona przez PCBC S.A. potwierdzona jest zarówno certyfikatem PCBC S.A. jak i certyfikatem Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących IQNet, uznawanym na całym świecie.

Więcej informacji na stronie: https://www.pcbc.gov.pl/pl/uslugi/certyfikacja-systemow-zarzadzania

Zapraszamy do współpracy.

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ