PRODUKTÓW Z ZNAKIEM JAKOŚCI Q OCZEKUJĄ KLIENCI - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 21/09/2017

Znak Q – wzór jakości. Produktów z tym znakiem oczekują klienci.

Od ponad 50 lat ZNAK JAKOŚCI Q jest przyznawany produktom o najwyższej jakości. Daje klientom gwarancję, że w ich ręce trafia produkt, który w swojej grupie charakteryzuje się ponadstandardowymi walorami jakościowymi.

Jak każda z dziedzin życia i on przechodził transformacje, podążając za Platońskim „stopniem doskonałości”. Zmieniały się jego oblicza graficzne i rozszerzały kryteria, ale jedno zawsze było i jest niezmienne: rzetelność badań, które potwierdzają deklarowaną przez producenta jakość.

Realizowane w tym roku na nasze zlecenie badania rynkowe* potwierdzają, że klienci spośród wielu cech produktów, przede wszystkim cenią sobie:

# wysoką jakość produktu 87% badanych;

# skład produktu 82% badanych;

# naturalne składniki/ naturalne pochodzenie produktu 77% badanych.

Te cechy gwarantuje ZNAK JAKOŚCI Q na opakowaniu, ponieważ:

# otrzymują go produkty, które zostały poddane gruntownej ocenie jakości pod kątem kryteriów opracowanych przez Komitet Techniczny dla każdej grupy wyrobów osobno, jak również ocenie należących do Komitetu Technicznego ekspertów w dziedzinie jakości żywności (są to m. in. profesorowie z uczelni wyższych, przedstawiciele Instytutów Naukowych, pracownicy laboratoriów badawczych oraz eksperci PCBC S.A.);

# produkty, które go otrzymają muszą być przebadane tylko w akredytowanych laboratoriach;

# jest przyznawany towarom o ponadprzeciętnej jakości i szczególnych walorach użytkowych oraz produktom spełniającym restrykcyjne normy wytwarzania żywności, higieny, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska.

ZNAK JAKOŚCI Q jest jednym z trzech najbardziej rozpoznawalnych znaków konsumenckich. Prawie 70% badanych wskazało, iż jest on gwarancją wysokiej jakości i jednocześnie zachętą do zakupu towaru z jego logo.

Certyfikat znaku Q posiada ograniczony okres ważności wynoszący 3 lata z możliwością kilkukrotnego przedłużenia. Przez cały ten czas produkt i jego proces wytwarzania znajdują się pod nadzorem PCBC S.A., nadzorowane są również badania jakościowe produktów. Kryteria oceny produktu bazują m.in. na Polskich Normach ustanawianych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami – wyrobu lub usługi, mającymi wpływ na postrzeganie przez klienta określonego wyrobu lub usługi. Jest to często subiektywne odczucie przez pryzmat własnej oceny pojęcia „jakość”. Analizując proste zdania Platona i Crosby’ego możemy zauważyć, że jakość jest nastawiona na wysoką wartość spełnienia oczekiwań klienta, a jak wiadomo, oczekiwania klientów są bardzo wysokie. W dobie coraz większej konkurencji, producenci różnego rodzaju dóbr prześcigają się w zapewnieniu jakości stosując innowacyjne, projakościowe rozwiązania, nastawione na zdobywanie coraz to nowych klientów.

Wyniki badania potwierdzają tezę, że ZNAK JAKOŚCI Q kojarzy się z wysoką jakością produktów i cieszy się nieustannym zaufaniem wśród konsumentów, których nie trzeba przekonywać do walorów jakościowych ZNAKU JAKOŚCI Q – oni już je znają i akceptują, co podkreśla pozytywny wizerunek marki na rynku.

Naszymi Klientami są firmy pewne swoich wyrobów. Producenci, którzy zadowolenie Klientów budują w oparciu o rzetelną ocenę produktu dokonywaną przez niezależnych ekspertów.

 

znak-Q-spozywczy_bez RZnak Q wyróżnia spośród wielu znaków rzetelność badań produktu oraz potwierdzenie spełnienia wszystkich norm, jakie dany produkt powinien spełniać. Jest on najbardziej rozpoznawanym znakiem przez Klientów.

Znak Q przyznawany jest towarom o ponadprzeciętnej jakości i szczególnych walorach użytkowych oraz produktom spełniającym restrykcyjne normy wytwarzania żywności, higieny, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska.

Znak Q to wzór jakości wyrażony poprzez rzetelne badania – produkty muszą być przebadane tylko w akredytowanych laboratoriach.

Znak Q otrzymują produkty, które zostały poddane gruntownej ocenie jakości pod kątem kryteriów opracowanych przez Komitet Techniczny dla każdej grupy wyrobów osobno, jak również ocenie należących do Komitetu Technicznego ekspertów w dziedzinie jakości żywności (są to m. in. profesorowie z uczelni wyższych, przedstawiciele Instytutów Naukowych, pracownicy laboratoriów badawczych oraz eksperci PCBC S.A.).

Jeśli Państwa produkt jest najwyższej jakości, nie będzie miał problemu z uzyskaniem znaku Q.

 

*Badanie ogólnopolskie przeprowadzone w 2017 r. na próbie statystycznej 2000 konsumentów przez Agencję Badania Rynku ABR Sesta Sp. z o.o.

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ