Relacja z konferencji pt. "System Przeciwdziałania Korupcji jako element RPPK na lata 2014-2019" - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 19/07/2016

7 czerwca 2016 r. odbyła się w Warszawie ogólnopolska konferencja organizowana przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. przy współudziale Centralnego Biura Antykorupcyjnego, na której mieliśmy przyjemność gościć ponad 200 osób reprezentujących urzędy administracji publicznej z całej Polski.
Niektórzy z naszych gości przybyli nawet z dość odległych od Warszawy miast, co może tylko świadczyć o tym, że tematyka zapobiegania zdarzeniom o charakterze korupcyjnym, jest szalenie istotnym zagadnieniem i znajduje się w centrum zainteresowania licznych organizacji.
Celem naszej inicjatywy, było przede wszystkim przekazanie wiedzy dotyczącej szeroko pojętej profilaktyki korupcji, która została szczegółowo omówiona podczas wystąpień ekspertów PCBC S.A. i CBA oraz zaproszonych gości.
Słuchacze mieli okazję między innymi zapoznać się z przedstawionymi przez p. Tomasza Kloze, eksperta PCBC S.A. wymaganiami „Systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym” (SPZK), wraz z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi jego wdrażania, które szeroko omówił p. Maciej Wnuk z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
W kolejnej prelekcji poruszony został temat opracowywanej obecnie normy ISO 37001, regulującej kwestie systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi, która ma zostać opublikowana w swoim finalnym brzmieniu przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) jeszcze w tym roku. Autorką wystąpienia była dr inż. Joanna Tkaczyk, ekspert PCBC S.A.
Dalsza części konferencji dotyczyła „Rządowego Programu przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019”, którego cele zostały szczegółowo omówione przez p. Krzysztofa Kraka, dyrektora Gabinetu Szefa CBA.
Dużym zainteresowaniem uczestników konferencji cieszyła się również prelekcja p. Iwony Czerniec, naczelnika Wydziału Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej Gabinetu Szefa CBA, o roli tego urzędu w procesie zwalczania korupcji.
Eksperci CBA: p. Andrzej Stryjek i Wojciech Tokarski, poruszyli zarówno kwestie opisujące sytuacje zagrożenia zjawiskiem korupcji i przyczyn jej występowania, jak i przekazali rekomendacje postępowań antykorupcyjnych w procesie przetargowym na zamówienia publiczne.
Podsumowaniem konferencji było wystąpienie przedstawiciela Fundacji im. Stefana Batorego, p. Grzegorza Makowskiego, który przybliżył uczestnikom konferencji obraz naszego kraju na tle innych państw pod względem zagrożenia występowania zdarzeń o charakterze korupcyjnym.
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za przybycie i zapraszamy do współpracy.

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ