Rozwój rynku żywności ekologicznej - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 14/12/2021

Rolnictwo ekologiczne czym dokładnie jest?

Rolnictwo ekologiczne jest to ogólny system zarządzania gospodarstwem i produkcją żywności, łączący najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt i metodę produkcji preferującą użycie substancji naturalnych i naturalnych procesów. Produkcja rolnictwa ekologicznego podlega urzędowej kontroli, na każdym etapie produkcji, przetwarzania, przechowywania, transportu i dystrybucji.

Co oznacza logo rolnictwa ekologicznego na produkcie?

Obecność logo na dowolnym produkcie oznacza zgodność tego wyrobu z zasadami rolnictwa ekologicznego, w szczególności z Rozporządzeniem Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.

W ramach prowadzonej przez nas certyfikacji rolnictwa ekologicznego nasi klienci uzyskują możliwość stosowania dwóch znaków ekologicznych na swoich  produktach.

Logo rolnictwa ekologicznego (tzw. „euroliść”) oraz znak jakości BIO.

logo wspolnotowego oznaczenia rolnictwa ekologicznego

znak-BIO z R

 

 

 

 

 

Oba znaki odnoszą się do zgodności produktów ekologicznych z wymaganiami w zakresie rolnictwa ekologicznego. Nie są to oddzielne certyfikaty. Znak „euroliść” jest stosowany w oznakowaniu produktów spełniających wymagania rolnictwa ekologicznego, a dodatkowo znak jakości BIO PCBC SA mogą stosować Klienci PCBC S.A.

Logo rolnictwa ekologicznego można stosować wyłącznie na produktach, które zawierają co najmniej 95% składników ekologicznych (art. 23 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Rady (WE) 834/2007) i ponadto spełniają inne surowe warunki w odniesieniu do pozostałych 5% składników (pochodzące wyłącznie z zamkniętego wykazu zawartego w załączniku IX do Rozporządzenia Komisji (WE) 889/2008)

W produkcie ekologicznym mogą być stosowane wyłącznie te substancje dodatkowe, które spełniają ogólne cele produkcji ekologicznej i są ściśle określone w załącznikach do Rozporządzenia Komisji (WE) 889/2008. Rozporządzenie określa również warunki stosowania i ograniczenia w odniesieniu do zatwierdzonych substancji dodatkowych.

Europejskie logo żywności ekologicznej powoduje, że konsumenci mogą mieć pewność co do pochodzenia i jakości kupowanej przez siebie żywności.

Jaka przyszłość czeka rolnictwo ekologiczne?

W odpowiedzi na wyzwania związane z szybkim rozwojem rolnictwa ekologicznego i w celu zapewnienia mu skutecznych ram prawnych, UE przyjęła nowe przepisy, które ostatecznie zostaną wprowadzone w życie 1 stycznia 2022 r.

Nowe przepisy dotyczące produkcji ekologicznej będzie wspierać plan działania dotyczący produkcji ekologicznej w UE, zainicjowany przez Komisję Europejską w marcu 2021 r.

Przykłady zmian, które zostaną wprowadzone na mocy nowych przepisów dotyczących produkcji ekologicznej, obejmują:

  • wzmocnienie systemu kontroli, co przyczyni się do zwiększenia zaufania konsumentów do unijnego systemu produkcji ekologicznej
  • nowe przepisy dotyczące producentów, które ułatwią drobnym rolnikom przejście na produkcję ekologiczną
  • nowe przepisy dotyczące importowanych produktów ekologicznych w celu zapewnienia, aby wszystkie produkty ekologiczne sprzedawane w UE spełniały te same normy
  • szerszy wachlarz produktów, które mogą być wprowadzane do obrotu jako ekologiczne.

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ