Specjalna Edycja Szkolenia z Ekspertem- Krajowe oraz europejskie regulacje dotyczące zasad wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych z oznakowaniem znakiem CE i znakiem budowlanym, z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 09/12/2019

Zapraszamy na specjalną edycję szkolenia z ekspertem „Krajowe oraz europejskie regulacje dotyczące zasad wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych z oznakowaniem znakiem CE i znakiem budowlanym, z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach”, które odbędzie się w marcu 2020 r.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi z zakresu zasad wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem CE i znakiem budowlanym, z uwzględnieniem najważniejszych zmian w przepisach w ostatnich latach.

Omówione też zostaną obowiązki podmiotów gospodarczych wprowadzających do obrotu lub udostępniających na rynku wyroby budowlane. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zasadami nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych, tj. kontrolami i postępowaniami administracyjnymi, w tym postępowaniami w sprawie kar pieniężnych. Przedstawione również zostaną planowane zmiany w przepisach krajowych i europejskich.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do podmiotów gospodarczych wprowadzających do obrotu lub udostępniających na rynku wyroby budowlane, tj. producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów, sprzedawców, a także do wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

PROWADZĄCY 

Roman Sobczak – ekspert z zakresu przepisów dotyczących wyrobów budowlanych. Wieloletni pracownik organu nadzoru budowlanego i resortu budownictwa. Współautor ostatnich nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych. W latach 2010-2018 w resorcie budownictwa odpowiedzialny za wdrożenie do prawodawstwa krajowego przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. Współautor obowiązujących od 2017 r. nowych przepisów dotyczących znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym. Posiada wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną z zakresu stosowania przepisów ustawy o wyrobach budowlanych.

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Ogólne zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych
  2. Informacja o normalizacji
  3. Wyroby budowlane wprowadzane do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym z oznakowaniem CE
  4. Wyroby budowlane wprowadzane do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym z oznakowaniem znakiem budowlanym
  5. Wyroby innowacyjne oraz jednostkowe zastosowanie wyrobów budowlanych
  6. System nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych
  7. Zmiany w przepisach krajowych i europejskich

TERMIN I CZAS TRWANIA

3 marzec 2020 r.

1 dzień – 8 godzin

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Prosimy o przesłanie  wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA na podany w karcie adres e-mail

Koszt udziału w szkoleniu – 730 zł netto/os. 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie PCBC S.A. – ZAPRASZAMY!

Pozostałe ważne informacje

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystko

Dostosuj preferencje dotyczące zgody

Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.
Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.
Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.
Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.

Niezbędne
Zawsze aktywne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Funkcjonalny

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

Analityka

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Wydajność

Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

Reklama

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
Odrzuć Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko