ULGI REGULACYJNE ZA EMAS - BADANIE ANKIETOWE - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 23/05/2017

Zachęcamy do przyłączenia się do badania ankietowego Komisji Europejskiej.

Badania ankietowe zostały przygotowane przez Komisję Europejską w celu poprawy efektywności unijnego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS). Dzięki temu będzie go można bardziej dostosować do potrzeb urzędów i firm prowadzących działalność gospodarczą.

Jedna z ankiet jest przeznaczona wyłączanie dla organizacji zarejestrowanych w EMAS, druga natomiast dla firm z certyfikatami ISO 14001. Pytania w nich zawarte mają za zadanie sprawdzić stopień, w jakim poszczególne organizacje korzystają z tzw. ulg regulacyjnych, czyli ułatwień czy zwolnień prawnych lub środków pomocowych asygnowanych przez władze państwowe.

Ulgi regulacyjne związane z EMAS, a także z normą ISO 14001 służą usprawnieniu i uproszczeniu obowiązków urzędowych, administracyjnych i finansowych, nałożonych na organizacje prowadzące działalność gospodarczą. Ulgi te stanowią jednocześnie formę nagrody za ponadprzeciętny, dobrowolny wkład w poprawę jakości środowiska naturalnego i legalności działalności organizacji na tle przepisów prawa o ochronie środowiska.

Ankiety są anonimowe i nie wymagają podania poufnych lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa danych. Zebrane informacje będą przedstawione wyłącznie w postaci zbiorczego zestawienia wyników całego badania.

Kwestionariusz dla organizacji zarejestrowanych w EMAS

Kwestionariusz dla organizacji z certyfikatami ISO 14001

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ