Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Utworzono: 06/07/2017

Bezpieczeństwo jest najważniejsze, jego gwarancja musi być wynikiem rzetelnych badań.

W naszych Laboratoriach przeprowadzamy badania gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania wyrobów elektrycznych kompleksowo w trzech obszarach:

  • elektrycznym – sprawdzenie, czy wyrób nie porazi prądem, nie zniszczy mienia np. poprzez zapalenie się itp.;
  • mechanicznym – kontrola wytrzymałości wyrobu lub jego elementów np. wirujących noży, łopatek, itp.;
  • kompatybilności elektromagnetycznej – przeprowadzenie testów, jak działające urządzenie wpływa na inne urządzenia elektryczne w jego pobliżu, powodując np. zakłócenia.

Wszystkie wyroby elektryczne muszą spełniać wymagania ujęte między innymi w poniższych dyrektywach UE:

  • Niskonapięciowej LVD – 2014/35/UE
  • Kompatybilności elektromagnetycznej EMC – 2014/30/UE
  • Ograniczenia zawartości substancji szkodliwych RoHS 2 – 2011/65/UE

Wymagania zawarte we wspomnianych dyrektywach weryfikuje się podczas badań wykonywanych zgodnie z postanowieniami norm zharmonizowanych, których celem jest potwierdzenie określonych właściwości fizycznych i chemicznych testowanych obiektów. Na wiarygodność pomiarów wpływa wiele czynników, jednym z najistotniejszych jest wykonanie badań w akredytowanych laboratoriach. Akredytacja gwarantuje kompetencje personelu i wysokiej klasy aparaturę pomiarową. Nasze Laboratoria należą do grona jednostek akredytowanych.

Producent już na etapie projektu lub przygotowywania produkcji wyrobu elektrycznego może skorzystać z badań inżynierskich, z udziałem producenta – projektanta urządzenia. Pozwala to efektywnie doprowadzić konstrukcję urządzenia do stanu technicznego gwarantującego bezwarunkowe spełnienie wspomnianych wcześniej wymagań zawartych w normach.

Kolejnym krokiem jest wykonanie pełnych badań z zakresu w/w  dyrektyw UE, zakończone powszechnie uznawanym RAPORTEM z badań.

Zgodność wyrobu z wymaganiami może być dodatkowo potwierdzona CERTYFIKATEM zgodności, w tym certyfikatem B (Wspólny znak towarowy gwarancyjny B) potwierdzającym także zachowanie przez Producenta odpowiednich warunków produkcji, które gwarantują pełną powtarzalność właściwości wytwarzanego urządzenia.

 

Co mówią dyrektywy  LVD – 2014/35/UE, EMC – 2014/30/UE, RoHS 2 – 2011/65/UE i jakich zakresów dotyczą?

Dyrektywa LVD-2014/35/UE dotyczy wyrobów elektrycznych pracujących w określonym zakresie napięć: prąd przemienny zakres napięć 50 – 1000V i prąd stały zakres napięć 75 – 1500V. Producent ma obowiązek sporządzić dokumentację techniczną. Na jej podstawie dokonuje się oceny zgodności sprzętu elektrycznego z odnośnymi wymaganiami oraz przeprowadza odpowiednią analizę i ocenę ryzyka. Dokumentacja techniczna określa mające zastosowanie wymagania i obejmuje, w stopniu odpowiednim dla takiej oceny, projekt, produkcję oraz działanie sprzętu elektrycznego. Producent zapewnia niezbędne środki, aby proces produkcji i jego monitorowanie były zgodne z dokumentacją techniczną i z mającymi zastosowanie wymaganiami niniejszej dyrektywy.  Ponadto umieszcza on na każdym egzemplarzu sprzętu elektrycznego spełniającego wymagania dyrektywy oznakowanie CE. Ma także obowiązek sporządzenia pisemnej deklaracji zgodności UE dla produktu i przechowanie jej przez okres 10 lat po wprowadzeniu sprzętu elektrycznego do obrotu.

 

Dyrektywa EMC-2014/30/UE odnosi się do kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń i nazywana jest w skrócie dyrektywą EMC.  Wymaganiom tej dyrektywy podlega zasadniczo każdy wyrób wprowadzany na rynek UE, który może powodować zaburzenia elektromagnetyczne. Dyrektywa  EMC określa wymaganie, by urządzenia osiągały odpowiedni poziom kompatybilności elektromagnetycznej, czyli zdolności do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez powodowania nadmiernych zaburzeń  elektromagnetycznych w stosunku do innych urządzeń działających w tym środowisku – otoczeniu. Zaburzenie elektromagnetyczne to zjawisko, które może pogorszyć działanie urządzenia, na przykład może nim być niepożądany sygnał, czy szum elektromagnetyczny itp. Dyrektywa ta nie ma zastosowania do urządzeń  objętych innymi regulacjami unijnymi, to jest urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych oraz urządzeń instalowanych w samolotach.

 

Dyrektywa RoHS 2 – 2011/65/UE (ang. Restriction of Hazardous Substances)skupia się na ograniczeniach stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Jej głównym celem jest zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych. Wprowadza ona maksymalne wartości ich stężenia dopuszczalne wagowo w materiałach jednorodnych: Ołów (Pb): 0,1 %, Rtęć (Hg): 0,1 %, Kadm (Cd): 0,01 %, Sześciowartościowy chrom (Cr+6): 0,1 %, Polibromowane bifenyle (PBB): 0,1 %, Polibromowane etery difenylowe (PBDE): 0,1 %. Stężenie tych substancji testuje się np. w bateriach, wyrobach elektronicznych typu płytki sterownicze urządzeń stosowane w sprzętach domowych itp.

 

 

Jakie urządzenia elektryczne badamy w naszych Laboratoriach?

-medyczne m.in. pompy infuzyjne dozujące leki, urządzenia do elektrycznej stymulacji mięśni, urządzenia wykorzystywane w kosmetologii;

-sprzęt AGD – badamy zachowanie w czasie pracy w odbiegających od zwyczajnych warunkach podwyższonego środowiska elektromagnetycznego. Badamy zabezpieczenia elementów tnących, np. czy nie włączą się w sposób niekontrolowany w czasie, kiedy mogą być dotykane przez użytkownika  (np. noże w blenderze). Kontrolujemy również zegary elektroniczne w kuchenkach gazowych  pod kątem wykonania zgodnie z wymaganiami RoHS;

-elektronarzędzia m.in. elementy wirujące z dużą prędkością – np. czy są prawidłowo ustawione i zabezpieczone przed niekontrolowanym odkręceniem;

-wanny z hydromasażem – kontrolujemy prawidłową siłę ssącą elementów obiegu zamkniętego wody, by zapobiec np. wciągnięciu włosów użytkownika w ssak podczas kąpieli. Taka sytuacja może doprowadzić do zakrztuszenia się wodą lub do utonięcia;

-zabawki na baterie – testujemy baterie sprawdzając, czy nie nagrzewają się podczas użytkowania i czy nie grozi to poparzeniem dziecka oraz czy baterie zostały odpowiednio zabezpieczone;

-przepływowe ogrzewacze wody – badamy np. czy w momencie odkręcenia kurków temperatura wody na wylocie wylewki nie jest zbyt wysoka;

-urządzenia zaopatrzone w WiFi i Bluetooth – potwierdzamy badaniem wymagane parametry techniczne zapewniające prawidłowe działanie urządzeń;

-przyrządy i urządzenia kontrolujące w zakładach przemysłowych –przeprowadzamy testy, czy elementy elektroniczne są wykonane zgodnie z dyrektywą RoHS.

 

Badaj ze sprawdzonym partnerem!

Zespół ds. sprzedaży – sprzedaz@pcbc.gov.pl

Pozostałe ważne informacje