Zatwierdzenie Programu FSSC w ramach IAF MLA - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 12/05/2021

logo_fssc_22000_PCBC

Z dumą informujemy, że Międzynarodowe Forum Akredytacyjne (IAF) oficjalnie zatwierdziło program FSSC 22000. Zatwierdzenie to czyni FSSC pierwszym właścicielem programu certyfikacji uznawanego przez GFSI.

Aktualny status poparcia IAF Multilateral Recognition Arrangement (IAF MLA) dla FSSC 22000 jest publikowany i utrzymywany na stronie internetowej IAF w dokumencie IAF MLA Status (IAF MLA Status 31/03/2021).

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. jest jednostką upoważnioną do certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnego z wymaganiami FSSC (zgodnie z aktualnie obowiązującą wersją 5.1 Programu FSSC) w zakresie pełnej kategorii C (PCBC S.A. posiada licencję FSSC i akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w tym zakresie).

IAF MLA jest porozumieniem o wzajemnym uznawaniu, opartym na równoważności programów akredytacji prowadzonych przez należące do IAF jednostki akredytujące. Właścicielem znaku towarowego IAF MLA jest International Accreditation Forum Inc.

Celem IAF MLA jest zapewnienie wzajemnego uznawania akredytowanej certyfikacji między sygnatariuszami MLA, pozwala to na akceptację akredytowanej certyfikacji na wielu rynkach na podstawie jednej akredytacji. Uznawanie na całym świecie certyfikatów przyznanych przez sygnatariuszy IAF MLA i ich akredytowane jednostki usuwa bariery techniczne w handlu, obniża koszty i stanowi wartość dodaną dla biznesu i klientów.

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ