Zmiana Rozporządzenia dot. unijnego systemu kontroli produktów podwójnego zastosowania - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 09/07/2021

Informujemy, że z dniem 09.09.2021 r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiające unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania.

Nowe rozporządzenie zostało wydane z uwagi na kilkakrotne znaczące zmiany do Rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 oraz w celu wprowadzenia kolejnych zmian zapewniając jasność, efektywność i skuteczność rozporządzenia ustanawiającego unijny system kontroli produktów podwójnego zastosowania.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

W razie dodatkowych pytań dotyczących wprowadzonych zmian prosimy o kontakt z Panem Piotrem Sapigórskim, Głównym Specjalistą ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania w PCBC S.A. – e-mail: psapigorski@pcbc.gov.pl

Zapraszamy również do skorzystania z naszej specjalnej oferty na szkolenie dot. Nowych zasad obrotu dla produktów podwójnego zastosowania oraz certyfikacji Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK).

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ