Zmiany w ISO 22000 : 2018 - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 20/07/2018

ISO 22000 już zatwierdzone

Proces weryfikacji nowej wersji normy IS0 22000 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego” został zakończony. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO zatwierdziła wersję angielską normy w dniu 18.06.2018 r. Norma została opracowana przez Komitet Techniczny ISO/TC 34 „Produkty żywnościowe”, Podkomitet 17 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności”, który działa pod przewodnictwem Jacoba Faergemanda.

Głównym celem weryfikacji było dostosowanie standardu do potrzeb rynku, dlatego też wprowadzanie zmian przebiegało pod auspicjami i z udziałem zainteresowanych stron (zarządzanie, konsumenci, doradztwo, przemysł, badania), które są zaangażowane w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem żywności.

Planowana data publikacji PN-EN 22000E przez Polski Komitet Normalizacyjny to 11.12.2018. Nowa wersja ISO 22000:2018 anuluje i zastępuje wersję ISO 22000:2005. Organizacje certyfikowane na zgodność z tym standardem powinny w ciągu trzech lat od daty publikacji dostosować funkcjonujący system zarządzania bezpieczeństwem żywności do wymagań nowej wersji normy.

ISO 22000: 2018 to standard skierowany do wszystkich organizacji działających w branży spożywczej i paszowej, niezależnie od wielkości i sektora. Nowa edycja normy ma zapewnić większą przejrzystość wymagań, co w perspektywie oznacza mniej dylematów w czasie wdrożenia dla tysięcy organizacji na całym świecie, które już korzystają z tego standardu. Rozwiązania zawarte w normie łączą zarządzanie bezpieczeństwem żywności z procesem ciągłego doskonalenia bazując na ostrożnym podejściu do bezpieczeństwa żywności, ułatwieniu identyfikacji, zapobiegania i redukcji zagrożeń związanych z łańcuchem żywnościowym i paszowym.

Główne zmiany w normie dotyczą, między innymi następujących tematów:

  • Dostosowane ramy normy do High Level Structure – HLS wspólnej dla wszystkich norm systemu zarządzania ISO. Tego typu podejście powinno ułatwić organizacjom łączenie ISO 22000 z innymi systemami zarządzania (takimi jak ISO 9001 lub ISO 14001) i stosowanie wymagań norm w ramach zintegrowanego systemu zarządzania.
  • Zweryfikowane, nowe podejście do ryzyka. Nowe podejście do ryzyka – jako kluczowa koncepcja w branży spożywczej – które odróżnia ryzyko na poziomie operacyjnym od poziomu biznesowego systemu zarządzania.
  • Silne powiązania z Codex Alimentarius i strukturami zajmującymi się żywnością w ONZ, które opracowują wytyczne dotyczące bezpieczeństwa żywności dla rządów. Nowy standard zapewnia dynamiczną kontrolę zagrożeń związanych z bezpieczeństwem żywności, łącząc następujące ogólnie uznane kluczowe elementy: interaktywną komunikację, zarządzanie systemami, programy wstępne (PRP) oraz zasady analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP).
  • Cykl PDCA – obejmujący koncepcją PDCA na dwóch poziomach. Pierwszy poziom obejmuje ogólne ramy działania FSMS. Drugi poziom (planowanie operacyjne i kontrola) uwzględnia procesy operacyjne w ramach systemu bezpieczeństwa żywności. Prawidłowe działanie systemu opiera się w zasadniczym stopniu na komunikacji między tymi dwoma poziomami.
  • Proces operacyjny. Pełniej określono różnice dotyczące bazowych definicji charakterystycznych dla bezpieczeństwa żywności, takich jak: Krytyczny Punkt Kontroli (CCP), Operacyjny Program Wstępny (OPRP), Program Wstępny (PRP).

Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas szkoleniach prowadzonych przez profesjonalnych trenerów oraz do kontaktu z Zespołem ds. Sprzedaży 

 Zapraszamy do współpracy!

 

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ