Zmiany w ISO 22000 : 2018 - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 20/07/2018

ISO 22000 już zatwierdzone

Proces weryfikacji nowej wersji normy IS0 22000 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego” został zakończony. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO zatwierdziła wersję angielską normy w dniu 18.06.2018 r. Norma została opracowana przez Komitet Techniczny ISO/TC 34 „Produkty żywnościowe”, Podkomitet 17 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności”, który działa pod przewodnictwem Jacoba Faergemanda.

Głównym celem weryfikacji było dostosowanie standardu do potrzeb rynku, dlatego też wprowadzanie zmian przebiegało pod auspicjami i z udziałem zainteresowanych stron (zarządzanie, konsumenci, doradztwo, przemysł, badania), które są zaangażowane w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem żywności.

Planowana data publikacji PN-EN 22000E przez Polski Komitet Normalizacyjny to 11.12.2018. Nowa wersja ISO 22000:2018 anuluje i zastępuje wersję ISO 22000:2005. Organizacje certyfikowane na zgodność z tym standardem powinny w ciągu trzech lat od daty publikacji dostosować funkcjonujący system zarządzania bezpieczeństwem żywności do wymagań nowej wersji normy.

ISO 22000: 2018 to standard skierowany do wszystkich organizacji działających w branży spożywczej i paszowej, niezależnie od wielkości i sektora. Nowa edycja normy ma zapewnić większą przejrzystość wymagań, co w perspektywie oznacza mniej dylematów w czasie wdrożenia dla tysięcy organizacji na całym świecie, które już korzystają z tego standardu. Rozwiązania zawarte w normie łączą zarządzanie bezpieczeństwem żywności z procesem ciągłego doskonalenia bazując na ostrożnym podejściu do bezpieczeństwa żywności, ułatwieniu identyfikacji, zapobiegania i redukcji zagrożeń związanych z łańcuchem żywnościowym i paszowym.

Główne zmiany w normie dotyczą, między innymi następujących tematów:

  • Dostosowane ramy normy do High Level Structure – HLS wspólnej dla wszystkich norm systemu zarządzania ISO. Tego typu podejście powinno ułatwić organizacjom łączenie ISO 22000 z innymi systemami zarządzania (takimi jak ISO 9001 lub ISO 14001) i stosowanie wymagań norm w ramach zintegrowanego systemu zarządzania.
  • Zweryfikowane, nowe podejście do ryzyka. Nowe podejście do ryzyka – jako kluczowa koncepcja w branży spożywczej – które odróżnia ryzyko na poziomie operacyjnym od poziomu biznesowego systemu zarządzania.
  • Silne powiązania z Codex Alimentarius i strukturami zajmującymi się żywnością w ONZ, które opracowują wytyczne dotyczące bezpieczeństwa żywności dla rządów. Nowy standard zapewnia dynamiczną kontrolę zagrożeń związanych z bezpieczeństwem żywności, łącząc następujące ogólnie uznane kluczowe elementy: interaktywną komunikację, zarządzanie systemami, programy wstępne (PRP) oraz zasady analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP).
  • Cykl PDCA – obejmujący koncepcją PDCA na dwóch poziomach. Pierwszy poziom obejmuje ogólne ramy działania FSMS. Drugi poziom (planowanie operacyjne i kontrola) uwzględnia procesy operacyjne w ramach systemu bezpieczeństwa żywności. Prawidłowe działanie systemu opiera się w zasadniczym stopniu na komunikacji między tymi dwoma poziomami.
  • Proces operacyjny. Pełniej określono różnice dotyczące bazowych definicji charakterystycznych dla bezpieczeństwa żywności, takich jak: Krytyczny Punkt Kontroli (CCP), Operacyjny Program Wstępny (OPRP), Program Wstępny (PRP).

Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas szkoleniach prowadzonych przez profesjonalnych trenerów oraz do kontaktu z Zespołem ds. Sprzedaży 

 Zapraszamy do współpracy!

 

Pozostałe ważne informacje

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystko

Dostosuj preferencje dotyczące zgody

Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.
Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.
Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.
Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.

Niezbędne
Zawsze aktywne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Funkcjonalny

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

Analityka

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Wydajność

Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

Reklama

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
Odrzuć Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko